OKT12

Mali binarni sat

Mali binarni sat
Mali binarni sat

Jednostavno morate da volite sat sa kojeg većina ljudi ne može da pročita tačno vrijeme.

Na svega 2,5x2,5cm realizovan je binarni sat koristeći PIC16F84 mikrokontroler i 4 LED-ice. Kada se pritisne dugme za prikaz vremena, trenutno vrijeme se prikaže na 4 LE diode tako što se prvo prikažu sati pa onda minute. Ovo je veoma dobar projekt za početnike iako je dostupan samo HEX fajl. Ako neko želi da napiše svoj program za binarni sat, može koristiti izvorni kod od Nixie sata sa jednom cijevi gdje je većina posla već odrađena.

Izvor: Maco


Komentari

OKT10

Daljinski za klimu sa tajmerom

Daljinski za klimu sa tajmerom
Daljinski za klimu sa tajmerom

Ako daljinski upravljač od vašeg klima uređaja nema timer, ne brinite - možete ga sami napraviti.

Ideja je da se klima uređaj uključi sat vremena prije dolaska na posao. Tako bi kancelarija ljeti bila ohlađena a zimi zagrijana prije samog ulaska. Ovaj uređaj je baziran na ATtiny13 mikrokontroleru i njegov posao je da reprodukuje originalni IR signal nekoliko sati nakon aktiviranja. Tako, poslije odlaska sa posla u recimo 17:00 uređaj bi trebao da izbroji 14.5 sati i onda pošalje IR signal da se klima uređaj uključi ujutro u 7:30. Napaja se iz 1,5V (1,2V) baterije čiji se napon diže na 3,3V uz pomoć MAX756 step-up konvertera. IR signal iz daljinskog upravljača određenog klima uređaja je potrebno "snifati" i snimiti prilikom programiranja mikrokontrolera, jer ovaj koji je trenutno dostupan je za "Midea" klimu.

Izvor: Tom


Komentari

Izmjene na sajtu

Izmjene na sajtu
Izmjene na sajtu

Nakon totalnog redizajna stranice elektronika.ba, ostavljanje komentara na članke i sheme je bilo omogućeno samo registrovanim korisnicima foruma. Od danas je to malo drugačije, pa ostavljati komentare mogu i registrovani korisnici foruma a i ostali posjetioci sajta.

Pored izmjena vezanih za komentare, na svakom članku ili shemi se nalazi "share" dugme što omogućuje vrlo jednostavno slanje sadržaja ove stranice na e-mail i ostale portale kao što su digg, facebook i drugi. Konačno, dodana je i mogućnost neke vrste praćenja korisnika na sajtu, tako da klikom na link u sekciji "online posjetioci" možemo vidjeti gdje se trenutno surfa :)


Komentari


OKT7

Veliki 7-seg LED displej sa SPI interfejsom

Veliki 7-seg LED displej sa SPI interfejsom
Veliki 7-seg LED displej sa SPI interfejsom

Ovo je univerzalni ektra veliki (ali ne mora biti) 7-segmentni LED displej koji se može spojiti na bilo koji mikrokontroler.

Ovaj projekt uopšte nije kompleksan a na kraju ima samo 3 žice koje se spajaju na mikrokontroler. Realizovan je korištenjem "shift" registara 74HC595 koji serijski podatak na ulazu predstavljaju kao paralelni na izlazu gdje se za svaki broj koristi jedan "shift" registar. Segmenti su kontrolisani sa ULN2003 nizom tranzistora a LED-ice su u svakom segmentu spojene u seriju da se uštedi na struji. Broj cifara (cifri) nije ograničen te je displej moguće proširiti po želji.

Izvor: Wichit Sirichote


Komentari

OKT6

LED ukras koji mijenja boju

LED ukras koji mijenja boju
LED ukras koji mijenja boju

Ovo je dobar i interesantan projekt za početnike sa PIC mikrokontrolerima. Uređaj koji svijetli crveno kada se zagrije a plavo kada se hladi.

Korišten je mikrokontroler PIC12F675 koji ima A/D konvertore na koje su spojene dvije identične silikonske diode. Električna karakteristika silikonske diode zavisi od temperature, tačnije napon na diodi će se mijenjati pri promjeni temperature. Jedna dioda se koristi kao referentna a druga da mjeri promjenu temperature. Uređaj se napaja iz 3,6V Ni-Cd baterije koja se uvijek dopunjava sa solarnom pločom. Izvorni kod je pisan u PIC Basic-u i dostupan je za download na projektnoj stranici.

Izvor: I Make Projects


Komentari

OKT5

Super razvojna ploča za PIC mikrokontrolere

Super razvojna ploča za PIC mikrokontrolere
Super razvojna ploča za PIC mikrokontrolere

Ukoliko se želimo baviti razvojem uređaja baziranim na mikrokontrolerima, poželjno je imati razvojnu ploču. Ko nije u stanju da sebi kupi razvojnu ploču, može je vrlo lako napraviti.

Ovdje je predstavljena razvojna ploča za PIC mikrokontrolere PIC16F877 / 874. Na ploči nema programatora ali se vrlo lako može nadograditi sa blesavim PIC programatorom. Na projektnoj stranici se može naći i razvojna ploča za PIC16F84 mikrokontroler, a i jedna i druga su vrlo dobro osmišljene!

Izvor: F. Iacopetti


Komentari

OKT2

Video overlay sa ATmega8 - OSD

Video overlay sa ATmega8 - OSD
Video overlay sa ATmega8 - OSD

Video overlay je tehnika ispisivanja teksta preko postojećeg kompozitnog video signala. Tu tehniku obično koriste OSD (on-screen display).

Za ispis preko video video signala se koriste čipovi koji su namjenjeni u te svrhe kao npr. chipovi koji ispisuju teletext na TV-u ili MAX7456 OSD chip. Ovdje se radi o tome da je korišten samo mikrokontroler ATmega8 za ispis teksta. Uz njega se takođe nalazi i LM1881 kolo koje se koristi za izvlačenje sync impulsa iz video signala što je pojednostavilo firmware u mikrokontroleru.

Izvor: Gary N. Dion


Komentari

OKT1

Nokia 1100 LCD sa PIC kontrolerom

Nokia 1100 LCD sa PIC kontrolerom
Nokia 1100 LCD sa PIC kontrolerom

Ponekad je potrebno na mikrokontrolerski projekat staviti LCD displej da se ispisuju neke informacije. Obično se odlučimo za karakterske displeje sa HD4470 IC-om ili neke druge grafičke.

Ovdje je predstavljen drajver za grafički LCD displej iz Nokia 1100 telefona koji se jednako dobro može iskoristiti, pogotovo zato što su ovi displeji vrlo vrlo jeftini. Drajver na LCD panelu je PCF8814 koji iako posjeduje I2C protokol, koristi običnu serijsku komunikaciju za prenos podataka. Mikrokontroler sa kojim je displej pokrenut je PIC18F1320 a izvorni kod je pisan u C-u, te se može primjeniti na bilo koji drugi PIC mikrokontroler.

Izvor: SpiralBrain's World


Komentari

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame