/tag-ba/detector

Naziv Kratak opis
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara.
Detektor metala Detektuje metal.
Detektor mraka Detektuje mrak sa foto otpornikom i NE555.
Detektor toplote sa NE555 i diodom Detektor toplote sa NE555 koristeći diodu.
Detektor/tragač metala Detektor/tragač metala.
Detektorski radio prijemnik v2 Radio prijemnik bez napajanja.
Dvokanalna induktivna petlja za detekciju vozila Dvokanalni Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom.
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona.
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame