/tag-ba/telephone

Naziv Kratak opis
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id.
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak.
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi.
Prijemnik za bežične telefone v1 Vrlo dobra shema FM prijemnika bežičnih telefona 30-50 MHz.
Prijemnik za bežične telefone v2 Prijemnik za bežične telefone sa chipom iz bežičnog telefona (malo pristupačniji od SA615).
Snimač telefonskih razgovora Kompletan sistem za snimanje telefonskih razgovora u .mp3 format, koristeći USB uređaj i PC.
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi.
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala.
Telefonski kontroler v2 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame