/Projekti

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Automatsko svjetlo za Audi A3 8P Dodatak za Audi A3 8P koji automatski uključuje svjetla kada je napolju mrak. 2.94 263
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik. 2.94 4,135
CC1101 RF modem + 250mW pojačalo CC1101 RF primopredajnik na ISM 868-920MHz sa 1/4W RF pojačalom. 2.95 7,220
Dvokanalna induktivna petlja za detekciju vozila Dvokanalni Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.12 1,011
Dvokanalni IR prekidač v1 Dvokanalni IR prekidač sa "solid state" relejima (SSR) napajan direktno sa gradske mreže 110/220V, 50/60Hz. 2.96 29,605
GSM SMS alarm GSM SMS alarm - modul sa 5 ulaza/senzora. 2.97 30,073
GSM call alarm GSM call alarm - modul sa 1 senzorom. 2.93 28,840
GSM kontroler v1 Kontrolisanje 6 potrošača putem SMS poruka. 2.87 18,977
GSM kontroler v2 GSM kontroler v3 aka TwoWay Thing - kontrolisanje 4 potrošača i provjera 4 senzora. 2.91 20,552
IR dimmer svjetla v1 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. 2.99 54,873
IR dimmer svjetla v2 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. Ovo je druga verzija koja koristi samo dvije žice (spaja se u seriju sa sijalicom). 3.01 2,002
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.03 3,648
LC metar sa PIC16F628A Mjerač induktiviteta i kapaciteta sa Microchip PIC16F628A - originalni dizajn od Phil Rice VK3BHR. 2.97 7,688
Minijaturni GSM alarmni sistem Kompaktni Call i SMS alarmni sistem sa dosta opcija baziran na GSM-u koji može raditi i samostalno i kao modul za već postojeći alarmni sistem. 2.94 10,135
Mobilna robotska platforma v1 Robotska platforma za mobilnog robota sa GPS prijemnikom, digitalnim kompasom, Atmega48P/88P/168P/328P i 2 x MC33886 H-bridge kontrolera. 2.95 1,404
Nixie sat sa jednom IN-8 cijevi Poprilično tačan sat sa jednom IN-8 nixie cijevi i PIC16F84(A) mikrokontrolerom. 2.90 3,161
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni Oprema za fotografisanje proizvoda/artikala u 360 stepeni. 2.96 932
Phone call alert Dojava alarma putem fiksne telefonske linije. 2.97 17,048
RFID brava sa PIC i ID-12 Električna brava sa bežičnim RFID karticama. 2.91 10,667
Reverzni GeoCaching - GeoGame v1 Reverzni GeoGaching sa Atmel AVR-om - GeoGame. 2.26 447
SMS Box projekt SMS Box - uređaj za dekodiranje PDU poruka i čitanje istih, jednostavno slanje poruka, jednostavan ispis CLIP broja. Zamišljeno je da se ova pločica spaja na GSM kontrolere i pruža jednostavnu komunikaciju sa mobitelom. Svakom naprednijem korisniku ostavlja mogućnost izgradnje sopstvenog GSM kontrolera sa proizvoljnim SMS komandama i funkcijama. Može se koristiti i za dojave alarma. 2.91 15,789
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver. 2.94 4,049
Skype GSM Interface v1 Ako idete u inostranstvo a želite obavljati telefonske razgovore preko svog trenutnog GSM broja bez plaćanja roaming-a - ovo je pravo riješenje za vas. 2.93 3,242
Snimač telefonskih razgovora Kompletan sistem za snimanje telefonskih razgovora u .mp3 format, koristeći USB uređaj i PC. 2.88 8,123
Telefonski kontroler v1 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.92 9,113
Telefonski kontroler v2 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.90 7,224
Upute za kloniranje SIM kartice Upute i materijal za kloniranje GSM kartice. 2.88 11,563
Warm tube clock v1 - Nixie sat Modularni Nixie sat sa 4 cijevi i RGB LED-icama. 2.97 40,399
Warm tube clock v2 - Nixie sat Nova verzija modularnog Nixie sata sa 4 cijevi i RGB LED-icama. Sada sa DS3231 (DS3232) RTC IC kolom. 2.93 3,070

Stranica:


prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame