/tag-ba/led

Naziv Kratak opis
Dualni LED 12V blinker Dupli LED blinker na 12V.
LED VU-metar LED VU-metar sa operacionim pojačalima.
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom.
LED prikaz jačine signala Uređaj koristi MAX924.
RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim Ako imate viška RGB LED trake možete relativno brzo napraviti odgovarajući kontroler za fino ambijentalno LED osvjetljenje. Ovdje je predstavljen bežični kontroler za RGB LED-ice koji je u mogućnosti da nauči kodove vašeg postojećeg daljinskog od TV-a. Korišten je stari dobri PIC16F84 a program je pisan u PICBasicu. Trenutno implementirani protokoli su za daljinske od: Nokia, Sony i Philips. Uz malo truda, možete dodati podršku i za neke druge nestandardne protokole.
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver.
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v2 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs.
VU-metar sa 6 LED dioda VU metar sa 6 LE dioda bez napajanja.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame