/tag-ba/switch

Naziv Kratak opis
Akustična sklopka Uključuje/isključuje potrošač na pljesak ruke.
Automatsko svjetlo za Audi A3 8P Dodatak za Audi A3 8P koji automatski uključuje svjetla kada je napolju mrak.
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik.
Digitalni prekidač Prekidač sa 16 releja a samo dva tastera.
Infracrveni prekidač Prekidač sa IR led i diodom.
Inteligentni prekidač Inteligentni prekidač.
Prekidač na mrak Prekidač na mrak sa tiristorom.
Prekidač na pljesak v1 Prekidač na pljesak (flip-flop).
Prekidač na pljesak v2 Prekidač na pljesak sa flip-flop-om.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame