/El.sheme

 1. Sheme audio uređaja. Pojačala, audio efekti, audio komunikacije i ostalo...
 2. Programiranje mikrokontrolera, programatori, primjeri, tips n' tricks...
 3. Uglavnom nacrti antena za razne bandove, takođe i za Wireless mrežne kartice.
 4. Razni prisluškivači, za telefon, za prostorije...
 5. Sheme radio i TV predajnika manje i veće snage.
 6. Radio prijemnici.
 7. RF pojačala.
 8. Sheme vezane za komunikacije preko paket radio sistema.
  18-05-2004 - zadnji update. ESKAY PACKET SP v9.51...
 9. Ostale sheme u vezi sa RF-om.
 10. Uređaji za daljinsku kontrolu, PC daljinski i ostali daljinski. IrDa.
 11. Alarmi, senzori, detektori, brave...
 12. Razni telefonski sklopovi. Boxovi, prisluškivači, snimači razgovora, sekretarice, brojači impulsa, korisni sklopovi...
 13. Ispravljači, konvertori, punjači i ostalo.
 14. Light show, svjetlosni efekti, komunikacije preko svjetlosti...
 15. Dosta shema tajmera raznih intervala.
 16. Antenska pojačala, filteri, razdvojnici, detektori signala...
 17. Razne ne-sortirane sheme. Zabava, pomoćne sheme/sklopovi pa i neki korisni...

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame