/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.86 4,532
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.84 25,260
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.90 8,535
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.80 2,688
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.82 6,149
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.84 6,691
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.92 8,100
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.86 23,327
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.86 11,599
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.85 9,843
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.81 4,359
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.90 5,201
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.90 3,594
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.88 2,439
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.80 2,325

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame