/tag-ba/sensor

Naziv Kratak opis
Alarm na dodir v1 Uključuje alarm (buzzer) kada se neko približi.
Alarm na dodir v2 Uključuje alarm (buzzer) kada se neko približi.
Alarm na dodir v3 Aktivira relej prilikom dodira kontakta.
Alarm na svjetlo Uključuje alarm (buzzer) kada svjetlo obasja senzor.
Alarm sa 4 senzora Jednostavan alarm sa NE556 i 4 senzora.
Alarm sa PIC kontrolerom Neki jednostavni alarm sa PIC mikrokontrolerom.
Automatsko svjetlo za Audi A3 8P Dodatak za Audi A3 8P koji automatski uključuje svjetla kada je napolju mrak.
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik.
Dupli senzor Senzor na vibracije i svjetlo.
EF senzor Fin detektor pokreta i prisustva.
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom.
Kuc-kuc alarm Alarm, prije reći senzor, koji se aktivira na zvuk kucanja na vrata.
PIR senzor PYR, senzor pokreta koji reaguje na temperaturu tijela.
Senzor na požar Detektuje požar, nadajmo se na vrijeme.
Senzor na svjetlo Još jedan senzor na svjetlo, koristi NE555.
Senzor na vjetar Može poslužiti kao senzor pokreta za alarme.
Senzor za boje Detektuje 8 boja.
Ultrasonični senzor v1 Ultrasonični (piezzo) senzor/detektor sa NE555 i MAX406.
Ultrasonični senzor v2 Detektuje pokret na osnovu ultrasoničnog signala.
Ultrasonični senzor v3 Detektuje pokret na osnovu ultrasoničnog zvučnog signala.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame