/tag-ba/sms

Naziv Kratak opis
GSM AT komande AT komande za Siemens (S25). Komande su identične za većinu drugih telefona.
GSM SMS alarm GSM SMS alarm - modul sa 5 ulaza/senzora.
GSM kontroler v1 Kontrolisanje 6 potrošača putem SMS poruka.
GSM kontroler v2 GSM kontroler v3 aka TwoWay Thing - kontrolisanje 4 potrošača i provjera 4 senzora.
Minijaturni GSM alarmni sistem Kompaktni Call i SMS alarmni sistem sa dosta opcija baziran na GSM-u koji može raditi i samostalno i kao modul za već postojeći alarmni sistem.
PDU format SMS-ova Slanje sms-a, PDU format, protokol, karakteristike...
PDUSpy Program za rad sa SMS-ovima u PDU formatu.
SMS Box projekt SMS Box - uređaj za dekodiranje PDU poruka i čitanje istih, jednostavno slanje poruka, jednostavan ispis CLIP broja. Zamišljeno je da se ova pločica spaja na GSM kontrolere i pruža jednostavnu komunikaciju sa mobitelom. Svakom naprednijem korisniku ostavlja mogućnost izgradnje sopstvenog GSM kontrolera sa proizvoljnim SMS komandama i funkcijama. Može se koristiti i za dojave alarma.
SMS alarm - Pance SMS Alarm sa GSM telefonom Ericsson T10.
Skype GSM Interface v1 Ako idete u inostranstvo a želite obavljati telefonske razgovore preko svog trenutnog GSM broja bez plaćanja roaming-a - ovo je pravo riješenje za vas.
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame