/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,927
Brojač telefonskih poziva Broji telefonske pozive. 2.78 1,776
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id. 2.78 2,072
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.87 2,330
Fino zvono za telefon Zvono za telefon sa muzikom. 2.78 2,176
Generator zvona za telefon v1 Generiše ~ napon da bi telefon zazvonio. Koristi transformator i radi na 12V. 2.84 1,013
Generator zvona za telefon v2 Generiše ~ napon koji odgovara telefonu da bi zvonio. Radi na 9V. 2.82 1,019
Indikacija zauzetosti telefonske linije Jednostavan sklop sa dvije LEDs kao indikatorima. 2.87 1,039
LED monitor za telefonsku liniju Uključi LED kad je telefon u upotrebi. 2.87 1,303
LED-blink monitor za telefonsku liniju Blinka LED dok je telefon u upotrebi. 2.86 1,134
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.86 2,110
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi. 2.80 2,713
Pojačalo telefonskog audio signala Pojačava audio telefonske slušalice. 2.83 1,603
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.86 1,718
Poziv na čekanju sa muzikom Drži liniju otvorenom i pušta audio signal u nju. 2.87 1,045

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame