/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,931
Brojač telefonskih poziva Broji telefonske pozive. 2.80 1,780
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id. 2.78 2,081
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.89 2,336
Fino zvono za telefon Zvono za telefon sa muzikom. 2.80 2,179
Generator zvona za telefon v1 Generiše ~ napon da bi telefon zazvonio. Koristi transformator i radi na 12V. 2.85 1,020
Generator zvona za telefon v2 Generiše ~ napon koji odgovara telefonu da bi zvonio. Radi na 9V. 2.83 1,029
Indikacija zauzetosti telefonske linije Jednostavan sklop sa dvije LEDs kao indikatorima. 2.89 1,043
LED monitor za telefonsku liniju Uključi LED kad je telefon u upotrebi. 2.90 1,308
LED-blink monitor za telefonsku liniju Blinka LED dok je telefon u upotrebi. 2.87 1,138
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.87 2,116
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi. 2.81 2,726
Pojačalo telefonskog audio signala Pojačava audio telefonske slušalice. 2.85 1,620
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.87 1,728
Poziv na čekanju sa muzikom Drži liniju otvorenom i pušta audio signal u nju. 2.90 1,055

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame