/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,911
Brojač telefonskih poziva Broji telefonske pozive. 2.78 1,765
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id. 2.77 2,050
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.86 2,315
Fino zvono za telefon Zvono za telefon sa muzikom. 2.78 2,167
Generator zvona za telefon v1 Generiše ~ napon da bi telefon zazvonio. Koristi transformator i radi na 12V. 2.82 1,002
Generator zvona za telefon v2 Generiše ~ napon koji odgovara telefonu da bi zvonio. Radi na 9V. 2.82 1,012
Indikacija zauzetosti telefonske linije Jednostavan sklop sa dvije LEDs kao indikatorima. 2.87 1,031
LED monitor za telefonsku liniju Uključi LED kad je telefon u upotrebi. 2.87 1,294
LED-blink monitor za telefonsku liniju Blinka LED dok je telefon u upotrebi. 2.86 1,126
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.86 2,103
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi. 2.80 2,693
Pojačalo telefonskog audio signala Pojačava audio telefonske slušalice. 2.81 1,591
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.87 1,709
Poziv na čekanju sa muzikom Drži liniju otvorenom i pušta audio signal u nju. 2.88 1,036

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame