/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,302
Snimač telefonskog razgovora v2 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 2,317
Snimač telefonskog razgovora v3 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.83 1,613
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.86 1,854
Status telefonske linije Još jedan sklop za prikaz stanja telefonske linije. 2.85 1,176
Stražar telefonske linije v1 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.88 966
Stražar telefonske linije v2 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.84 790
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.86 3,854
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.90 1,712
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.83 1,677
Zvono za telefon Audio i vizuelno zvono za telefon. 2.84 1,462

Stranica: <12prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame