/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,287
Snimač telefonskog razgovora v2 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 2,308
Snimač telefonskog razgovora v3 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 1,604
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.86 1,843
Status telefonske linije Još jedan sklop za prikaz stanja telefonske linije. 2.84 1,164
Stražar telefonske linije v1 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.88 958
Stražar telefonske linije v2 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.84 786
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.87 3,834
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.90 1,696
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.84 1,666
Zvono za telefon Audio i vizuelno zvono za telefon. 2.84 1,454

Stranica: <12prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame