/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,289
Snimač telefonskog razgovora v2 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 2,312
Snimač telefonskog razgovora v3 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 1,607
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.86 1,845
Status telefonske linije Još jedan sklop za prikaz stanja telefonske linije. 2.84 1,167
Stražar telefonske linije v1 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.88 961
Stražar telefonske linije v2 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.84 788
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.87 3,835
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.90 1,698
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.84 1,666
Zvono za telefon Audio i vizuelno zvono za telefon. 2.83 1,457

Stranica: <12prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame