/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.89 1,700
LED monitor za telefonsku liniju Uključi LED kad je telefon u upotrebi. 2.88 1,295
Stražar telefonske linije v1 Uključuje uzbunu ako se telefonska linija koristi. 2.87 962
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.87 3,837
Indikacija zauzetosti telefonske linije Jednostavan sklop sa dvije LEDs kao indikatorima. 2.87 1,032
Poziv na čekanju sa muzikom Drži liniju otvorenom i pušta audio signal u nju. 2.87 1,040
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.86 2,105
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.86 1,710
LED-blink monitor za telefonsku liniju Blinka LED dok je telefon u upotrebi. 2.86 1,132
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,914
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.86 2,318
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.85 1,846
Status telefonske linije Još jedan sklop za prikaz stanja telefonske linije. 2.84 1,168
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,290
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.83 1,667

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame