/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.86 3,855
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,302
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,927
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi. 2.80 2,713
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.87 2,330
Snimač telefonskog razgovora v2 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 2,317
Fino zvono za telefon Zvono za telefon sa muzikom. 2.78 2,176
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.86 2,110
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id. 2.78 2,072
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.86 1,854
Brojač telefonskih poziva Broji telefonske pozive. 2.78 1,776
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.86 1,719
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.89 1,712
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.83 1,677
Snimač telefonskog razgovora v3 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.83 1,613

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame