/El.sheme/Telefonski sklopovi

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Telefonska centrala sa 2 lokala Mala telefonska centrala sa 2 lokala. 2.87 3,837
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.84 3,290
Brojač telefonskih impulsa Broji 16kHz signal na telefonskoj liniji. 2.86 2,914
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi. 2.80 2,699
Caller ID sa 7-seg displejom DTMF Caller ID, ne FSK nego DTMF. 2.86 2,318
Snimač telefonskog razgovora v2 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 2,312
Fino zvono za telefon Zvono za telefon sa muzikom. 2.77 2,170
Pametno svjetlo za telefon Uključuje svjetlo u slučaju poziva ako je mrak. 2.86 2,105
Caller ID i ring generator Koristi uglavnom AT90S1200 a generiše FSK tonove Bell 202 standarda za komunikaciju i caller id. 2.78 2,061
Snimač telefonskog razgovora v4 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.85 1,846
Brojač telefonskih poziva Broji telefonske pozive. 2.78 1,770
Polu-telefon Telefon, može samo primati pozive jer nema brojača. 2.86 1,710
Telefonska sekretarica Telefonska sekretarica. 2.89 1,700
UPS za bežične telefone Pomoćno napajanje za baze bežičnih telefona. 2.83 1,667
Snimač telefonskog razgovora v3 Sklop uključuje prekidač i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi. 2.82 1,609

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame