/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.89 2,706
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.84 4,468
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.94 4,155
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 39,134
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.89 4,099
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.91 3,737
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.93 9,417
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.95 6,019
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.90 1,948
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.94 2,654
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 3.10 5,804
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.88 4,682
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.84 8,640
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.98 15,757
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.92 5,322

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame