/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,411
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.87 6,899
PIC pong i tetris igrica Pong i Tetris igrice za TV sa PIC-om. 2.85 1,806
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,891
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,716
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.90 3,390
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.80 4,896
Programator i simulator za 68HC705 Programator i simulator za 68HC705. 2.80 2,194
RTTL ringtone player sa PIC kontrolerom Reprodukcija RTTL tonova za GSM telefone, na PIC16F87x mikrokontroleru. 2.80 1,424
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,294
Serijski u paralelni konverter za LCD Upravljanje HD4478 LCD-om sa PIC-om koristeći samo 3 linije. 2.83 1,939
SmartCard brava i kontrola pristupa Elektronska brava sa smart karticama (custom) i logiranje. 2.87 3,336
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v1 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.80 1,452
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v2 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.74 1,266
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.87 2,336

Stranica: <123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame