/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.88 4,522
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.87 6,931
PIC pong i tetris igrica Pong i Tetris igrice za TV sa PIC-om. 2.86 1,815
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,916
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,729
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.91 3,413
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.80 4,933
Programator i simulator za 68HC705 Programator i simulator za 68HC705. 2.80 2,202
RTTL ringtone player sa PIC kontrolerom Reprodukcija RTTL tonova za GSM telefone, na PIC16F87x mikrokontroleru. 2.80 1,432
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,309
Serijski u paralelni konverter za LCD Upravljanje HD4478 LCD-om sa PIC-om koristeći samo 3 linije. 2.83 1,947
SmartCard brava i kontrola pristupa Elektronska brava sa smart karticama (custom) i logiranje. 2.86 3,350
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v1 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.79 1,455
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v2 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.73 1,271
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.87 2,349

Stranica: <123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame