/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,404
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.87 6,890
PIC pong i tetris igrica Pong i Tetris igrice za TV sa PIC-om. 2.86 1,806
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,885
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,708
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.90 3,382
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.81 4,885
Programator i simulator za 68HC705 Programator i simulator za 68HC705. 2.79 2,188
RTTL ringtone player sa PIC kontrolerom Reprodukcija RTTL tonova za GSM telefone, na PIC16F87x mikrokontroleru. 2.80 1,419
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,289
Serijski u paralelni konverter za LCD Upravljanje HD4478 LCD-om sa PIC-om koristeći samo 3 linije. 2.84 1,937
SmartCard brava i kontrola pristupa Elektronska brava sa smart karticama (custom) i logiranje. 2.87 3,330
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v1 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.80 1,450
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v2 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.74 1,263
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.87 2,335

Stranica: <123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame