/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.91 4,610
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.93 7,013
PIC pong i tetris igrica Pong i Tetris igrice za TV sa PIC-om. 2.94 1,830
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.92 6,045
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.84 13,824
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.95 3,544
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.87 5,036
Programator i simulator za 68HC705 Programator i simulator za 68HC705. 2.86 2,262
RTTL ringtone player sa PIC kontrolerom Reprodukcija RTTL tonova za GSM telefone, na PIC16F87x mikrokontroleru. 2.87 1,473
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.84 8,342
Serijski u paralelni konverter za LCD Upravljanje HD4478 LCD-om sa PIC-om koristeći samo 3 linije. 2.90 1,981
SmartCard brava i kontrola pristupa Elektronska brava sa smart karticama (custom) i logiranje. 2.94 3,396
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v1 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.86 1,474
Spojite 2 LEDs na 1 pin uC-a v2 Napraviti dva izlazna pina od jednog kod mikrokontrolera za LEDs. 2.81 1,293
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.92 2,385

Stranica: <123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame