/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,872
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.99 15,553
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,716
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,346
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.82 8,602
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,294
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.87 6,899
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om. 2.88 6,132
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,984
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,891
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.88 5,709
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.88 5,273
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.80 4,896
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.86 4,610
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,411

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame