/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,957
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.96 15,685
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,729
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,359
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.82 8,617
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,309
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.86 6,927
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om. 2.88 6,140
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,996
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,915
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 3.10 5,732
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.89 5,280
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.80 4,931
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.85 4,629
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,518

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame