/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,853
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.99 15,539
PIC programator v2 PIC16(F,C)84 programator. 2.75 13,708
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,341
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.82 8,598
SMS control sa Siemens GSM Slanje/primanje SMS sa PIC16F877(A). 2.79 8,289
Multi PIC Programer Odličan i vrlo jednostavan programator. 2.87 6,890
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om. 2.88 6,131
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,979
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,885
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.88 5,704
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.88 5,272
PIC programator v4 PIC programator V4. 2.81 4,885
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.86 4,606
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,404

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame