/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.99 15,539
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,853
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,979
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.91 2,623
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.90 3,382
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 4,075
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,341
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,404
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.89 1,923
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.88 3,671
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,885
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om. 2.88 6,131
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.88 5,704
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.88 5,272
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.87 2,335

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame