/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 3.10 5,732
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.97 15,685
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,957
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,996
PIC programator v3 PIC programator V3. 2.91 3,412
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.91 2,631
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.89 4,100
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,359
Mjerenje temperature ATMega8L, 2x16 LCD i DS18S20 1-wire temperaturni senzor. 2.89 4,517
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.89 5,280
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.88 3,690
PIC programator v1 Dobar PIC programator. 2.88 5,915
Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 Upravljanje uređajima SMS porukama sa AT90S2313 i Ericsson-om. 2.88 6,140
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.88 1,933
Tajmer sa AT90s2313 Tajmer sa AT90s2313. 2.88 2,349

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame