/El.sheme/Video sklopovi/Hardverski subtitler

Hardverski subtitler (pogodno za satelitske dekodere/receivere).

Kao što se iz sheme vidi uređaj se jednostavno kači na videosignal koji prolazi recimo od receivera do TV-a, potrebno je obezbijediti stabilno napajanje od 5V i cca. 500 mA što u shemi nije ucrtano.

Za navigaciju imamo tri tastera (naprijed, nazad i start). Dakle dva tastera su za pretragu, a start služi da titlovanje krene u željenom trenutku, jer kada pronađemo željeni "dijalog" on će čekati komandu za start. Za sada cemo koristiti jedan mali program "eet.exe" koji će .txt fajl preraditi u .bin koji je prilagođen za upis u eeprom. Upisivanje se može izvesti sa bilo kojim programerom za I2C eeprome, ja koristim Pony. U narednom periodu ce to sve biti objedinjeno u jedan program koji ce uvući .txt i odma napuniti uređaj, recimo preko COM porta. To već nije do mene pošto taj dio programiranja radi moj frend koji je strašno neodgovoran pa ga moram proganjati, he, he (sto bi reko Hame).

Moram da napomenem. Ovaj dodatni program ima ubjedljivo najmanji korisnički interfejs tako da ne pomislite da nešto nije u redu... Po tome se vidi koliko je moj frend otkačen, uzimam za pravo to da kažem jer je upravo od mene to poprimio...

hwsubtitler

Pošto je ovo razvojna verzija koju sam na insistiranje mnogih izbacio ranije, moguće su neke greške koje će biti naravno ispravljene. Naime radi se o filteru za "naša" slova koji je privremeno implementiran u mikrokontroler i ne u potpunosti pa će umjesto par znakova izaći kvake, ali ne smeta puno. Filter zapravo služi za one koji ne posjeduju teletext čip sa oznakom H koji ima naš set karaktera.

Ja sam koristio SAA5254P/T mada neće biti problem upotrijebiti i mnoštvo drugih čipova za tu namjenu, probao sam i sa SAA5243 i radi uredno. Za njega i SAA5246 ću naknadno poslati drugi .hex jer ima razlike u adresiranju registara u odnosu na onaj prvi. Probao sam i sa SAA5244 ali ne radi, ne znam zašto jer nemam njegovu dokumentaciju. U nedostatku eeproma 24c256, moguće je raditi sa samo jednim čipom ali tada .bin može ići do 32Kb, ima filmova koji stanu u jedan eeprom.

Nadam se da će ovo biti dovoljno da se krene sa gradnjom i testiranjem.

SAA5243_512.hex PIC dump koji radi sa SAA5243 ili SAA5246 i 24C512 eeprom-om.
SAA5243_256.hex Isto to samo sa 24C256.
SAA5254_512.hex PIC dump za SAA5254 ili SAA5244 i 24C512.

EETitle.exe - Program za upload titlova, program je dovoljno jasan sam po sebi, na uredjaju je potrebno zadrzati pritisnutu tipku "Play" i pri tome ukljuciti napajanje, tada je uredjaj spreman da primi podatke. Nakon unosa podataka iskljuciti napajanje i uredjaj je spreman za upotrebu. Brzinu prenosa potrebno je staviti na 19200 bps ukoliko uredjaj radi na 8MHz.

Shema uredjaja ostaje ista samo se izbacuje EE2 i koristi se jedan 24c512, na pinove 1 i 2 PIC-a se kaci data kabal ili interfejs sa MAX 232 (pin 1 je ulaz ili RX a pin 2 izlaz TX).

hwsubtitlerv2

Autor (poslao): E.Lelic

Broj download-a: 2,990

Ocjena: (2.90, glasova 2660)

Glasaj:

Datum: 17-05-2004

English version of this page: Hardware subtitler

485_hardverskisubtitler.zip

Bookmark and Share Komentari (26)

komentar [26]

The *.hex file is dump for PIC16F84, writing via pic programmer. EETitle is small app for upload titles *.sub or *.txt into titler. This application is old, working under win 98, may be XP also. In your windows maybe not have any actual COM port...
IP: 109.105.217.143

komentar [25]

(Moguće su greške u prevodu.) Zdravo! Imitirala sam hardver prema vašoj šemi. Nažalost, na računaru sa EETitle.exe nije uspelo, izveštava o tome da se COM ne može povezati. Za COM nedostaje priručnik na primjer gdje treba instalirati *.hex datoteku? Koristim Win7. Zahvalan sam na vašoj podršci. Adresa e-pošte na dijagramu je nevažeća.
IP: 80.218.215.129

komentar [24]

Hello! I imitated hardware according to your scheme. Unfortunately, on the computer with the EETitle.exe did not work, it reports no COM can connect. For the COM is missing a manual for example where to install *.hex file? I use Win7. I am grateful for your support. The email address on sheme is invalid.
IP: 80.218.215.129

komentar [23]

Dear E.Lelic, Whether this idea is old or new, it does not matter. This idea is a major foundation for accessibility in audio and visual media! This idea will also benefit people with hearing problems or deafness. The idea with the newest state as for example with HDMI connections would be interesting in the future. Without something a little idea like this to the real development is extremely rare. For this publication is grateful! Again, thank you! Steven
IP: 80.218.215.129

komentar [22]

Hi Steven, Thanks. Scart is for development purposes and You don't need this. The titles is injected directly into analog video signal, therefore schematic is slightly unusual. You must load titles as txt or sub by serial port into memory, don't need teletext signal. That's old project and not practic for todays... Best Regards, E.Lelic.
IP: 109.175.31.84

komentar [21]

(Moguće su greške u prevodu.) Dobar dan ili dobra večer! Sa Interneta otkrio sam vašu publikaciju o HW Subtitler. Kompliment za ovu hrabrost da napravite pokušaj! Obezbedili ste šemu za uređaj. Nažalost, vidim da je nešto nepotpuno. U shemi nedostaju informacije gde mogu da se zalepim za SCART. Ili mislite, trebam samo Cinch / RCA? Takođe nije jasno gde linija pripada video ulazu i koji pripadaju video izlazu. U shemi je prikazana samo jedna linija za obe. Ne razumem to. Ništa se ne spominje na internetu, bilo da se radi na podnaslovu na kojoj je stranica teleteksta. Da li je titl na teletekstu stranica 888? Ili će se podnaslovi pojaviti fiksno vizuelizovanim na TV ekranu? Stanje softvera i šema je već više od 10 godina. Da li postoji najnovija verzija? Ažuriraj? Hvala unapred za trud. Pozdrav Steven
IP: 80.218.49.50

komentar [20]

(Prevod na bosanskom, pogledajte u nastavku.) Good day or good evening! From the Internet I discovered your publication about HW Subtitler. A compliment to this courage to make an attempt! You have provided a scheme for the device. Unfortunately, I see something is incomplete. In the scheme is missing the information where I can solder for the SCART. Or do you mean, I need to have Cinch/RCA only? Also not clear where the line belongs to the video input and which belong to the video output. In the scheme shows only the single line for both. I do not understand about that. Nothing in the internet is mentioned, whether for subtitling on which teletext page it is. Is the subtitle on Teletext page 888? Or will the subtitles appear fixed visualised on the TV screen? The state of software and the scheme is already over 10 years old. Is there a newest version available? Update? Thanks for the effort in advance. Your sincerely Steven ******* (Moguće su greške u prevod
IP: 80.218.49.50

komentar [19]

Mozes kontaktirati autora na E-mail, a mozes i obrisati sadrzaj EEPROM-a sa nekim programatorom.
IP: n/a

komentar [18]

Ostalo mi je straog titla u aparatu. Kako da izbrišem titl koji je ostao i koji je prisutan uvijek uz novi titl. IP: 78.2.25.134
IP: 78.2.25.134

komentar [17]

Ovo je super kako vidim!! Nego inetresujeme jedna stvar da li ima shema ovako slicnog uredjaja koja radi na principu luminanc key ili croma key, ne crnoj ili plavoj podlozi.Ako neko moze pomoci molim da mi javi. Puno pozdrava!!
IP:


Stranica komentara: 123>


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame