/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 5,125
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.81 3,043
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,789
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,667
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.87 1,004
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.89 3,499
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.82 5,748
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,816
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,120
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,983

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame