/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,113
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.81 3,028
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,780
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,651
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 999
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,485
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,731
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,790
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,109
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,970

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame