/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.86 5,158
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.85 3,052
Digitalna štoperica Štoperica. 2.90 3,803
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,698
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.90 1,011
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.92 3,510
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.85 5,774
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,847
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.97 7,144
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.89 7,018

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame