/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.88 5,184
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.88 3,075
Digitalna štoperica Štoperica. 2.91 3,817
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.90 7,731
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.94 1,021
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.93 3,533
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.87 5,801
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,877
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.97 7,169
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.91 7,053

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame