/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,117
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.80 3,031
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,784
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,662
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 1,000
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,486
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.82 5,740
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,799
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,112
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,976

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame