/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.82 5,090
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.80 3,020
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,769
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,619
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 994
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.86 3,468
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,706
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,753
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,087
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,944

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame