/Projekti

Naziv Kratak opis Ocjena Download
IR dimmer svjetla v1 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. 2.98 53,529
GSM SMS alarm GSM SMS alarm - modul sa 5 ulaza/senzora. 2.94 29,934
Dvokanalni IR prekidač v1 Dvokanalni IR prekidač sa "solid state" relejima (SSR) napajan direktno sa gradske mreže 110/220V, 50/60Hz. 2.96 29,212
GSM call alarm GSM call alarm - modul sa 1 senzorom. 2.92 28,767
GSM kontroler v2 GSM kontroler v3 aka TwoWay Thing - kontrolisanje 4 potrošača i provjera 4 senzora. 2.88 20,488
GSM kontroler v1 Kontrolisanje 6 potrošača putem SMS poruka. 2.85 18,947
Phone call alert Dojava alarma putem fiksne telefonske linije. 2.94 16,686
SMS Box projekt SMS Box - uređaj za dekodiranje PDU poruka i čitanje istih, jednostavno slanje poruka, jednostavan ispis CLIP broja. Zamišljeno je da se ova pločica spaja na GSM kontrolere i pruža jednostavnu komunikaciju sa mobitelom. Svakom naprednijem korisniku ostavlja mogućnost izgradnje sopstvenog GSM kontrolera sa proizvoljnim SMS komandama i funkcijama. Može se koristiti i za dojave alarma. 2.90 15,755
Upute za kloniranje SIM kartice Upute i materijal za kloniranje GSM kartice. 2.86 11,513
RFID brava sa PIC i ID-12 Električna brava sa bežičnim RFID karticama. 2.90 10,635
Minijaturni GSM alarmni sistem Kompaktni Call i SMS alarmni sistem sa dosta opcija baziran na GSM-u koji može raditi i samostalno i kao modul za već postojeći alarmni sistem. 2.92 10,072
Telefonski kontroler v1 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.90 9,044
Snimač telefonskih razgovora Kompletan sistem za snimanje telefonskih razgovora u .mp3 format, koristeći USB uređaj i PC. 2.88 7,995
LC metar sa PIC16F628A Mjerač induktiviteta i kapaciteta sa Microchip PIC16F628A - originalni dizajn od Phil Rice VK3BHR. 2.95 7,400
CC1101 RF modem + 250mW pojačalo CC1101 RF primopredajnik na ISM 868-920MHz sa 1/4W RF pojačalom. 2.93 7,154
Telefonski kontroler v2 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.88 7,147
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik. 2.94 4,052
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver. 2.90 3,797
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.01 3,293
Skype GSM Interface v1 Ako idete u inostranstvo a želite obavljati telefonske razgovore preko svog trenutnog GSM broja bez plaćanja roaming-a - ovo je pravo riješenje za vas. 2.93 3,200
Nixie sat sa jednom IN-8 cijevi Poprilično tačan sat sa jednom IN-8 nixie cijevi i PIC16F84(A) mikrokontrolerom. 2.88 3,011
Warm tube clock v2 - Nixie sat Nova verzija modularnog Nixie sata sa 4 cijevi i RGB LED-icama. Sada sa DS3231 (DS3232) RTC IC kolom. 2.93 2,923
Warm tube clock v1 - Nixie sat Modularni Nixie sat sa 4 cijevi i RGB LED-icama. 2.95 2,178
IR dimmer svjetla v2 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. Ovo je druga verzija koja koristi samo dvije žice (spaja se u seriju sa sijalicom). 2.91 1,618
Mobilna robotska platforma v1 Robotska platforma za mobilnog robota sa GPS prijemnikom, digitalnim kompasom, Atmega48P/88P/168P/328P i 2 x MC33886 H-bridge kontrolera. 2.92 1,381
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni Oprema za fotografisanje proizvoda/artikala u 360 stepeni. 2.94 912
Dvokanalna induktivna petlja za detekciju vozila Dvokanalni Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.16 684
Reverzni GeoCaching - GeoGame v1 Reverzni GeoGaching sa Atmel AVR-om - GeoGame. 2.19 438
Automatsko svjetlo za Audi A3 8P Dodatak za Audi A3 8P koji automatski uključuje svjetla kada je napolju mrak. 2.78 145

Stranica:


prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame