FEB15

Robotska vizija sa ATmega8 i kamerom

Robotska vizija sa ATmega8 i kamerom
Robotska vizija sa ATmega8 i kamerom

AVRcam je odličan procesor slike u realnom vremenu a obično se koristi kada je nekom robotu potrebno podariti osjetilo vida.

Uređaj je baziran na Omnivision OV6620 CMOS kameri u boji i ATmega8 mikrokontroleru a u mogućnosti je da simultano prati i do 8 objekata u boji. Zanimljivo je da firmware zauzima svega 4 kb od dostupnih 8 kb na izabranom mikrokontroleru a za rad mu je potrebno samo 692 bajta RAM-a. Prva verzija AVRcam-a je koristila 16 MHz kristal za ATmega8 i bila je u mogućnosti da procesira 27 slika u sekundi. Trenutna verzija koristi 17,7 MHz takt uzet direktno sa OV6620 modula i može procesirati svih 30 slika u sekundi. Komunikacija sa modulom se odvija preko standardnog serijskog porta i dobro osmišljenog podatkovnog protokola.

Pored robotskih sistema ovaj modul se može koristiti i u sigurnosnim uređajima za detekciju pokreta i pokretanje alarma.

Izvor: John O. & Brent T.


Komentari

FEB5

Online softver za praćenje vozila

Online softver za praćenje vozila
Online softver za praćenje vozila

Vijesti objavljene na ovom sajtu se uglavnom ne tiču softvera ali moram reći da ovo nije "bilo kakav" softver. Radi se o portalu za praćenje vozila preko GPS tracking uređaja baziranih na Telit GE863-GPS modulima kao npr. EZ863.

Telit moduli se mogu nabaviti preko SparkFun-a ali napominjem da nisu baš jeftini. Inače, ovaj sistem za praćenje je pisan u PHP-u i ima dosta mogućnosti: praćenje jednog od više vozila u realnom vremenu, istorija kretanja, eksportovanje podataka u CSV ili KML formate...

Korištene mape u ovom sistemu su od Google i Multimap-a i cijeli projekt (PHP) je dosupan za download... i naravno prilagođenja!

Izvor: Nicholas Skinner


Komentari

FEB4

Digitalna brava sa tastaturom i karticama

Digitalna brava sa tastaturom i karticama
Digitalna brava sa tastaturom i karticama

Ovaj projekt predstavlja veoma siguran sistem pristupa za stan, kuću ili bilo koji drugi zaštićeni objekat.

Za pristup se koristi PIN kod u kombinaciji sa Java Card™ smart karticama koje rade na principu "challenge-response" sa trostrukom DES enkripcijom (ključ dugačak 192 bita). Uređaj takođe ima interni RTC sat i svi pristupi su zabilježeni u memoriji i mogu se proslijediti na PC preko RS232 porta. Zasnovan je na Keil MCB2130 razvojnoj ploči a priložena je i shema za LPC2138 ARM mikrokontroler tako da se uređaj može sagraditi i kao samostalna mašina.

Izgleda da ovakav sistem pruža više sigurnosti od svih mehaničkih brava koje danas koristimo što se može vidjeti i ovdje.

Izvor: Carlos Cossio


Komentari


FEB3

Bežični LCD modul

Bežični LCD modul
Bežični LCD modul

Ako vam je ikada zatrebao bežični LCD displej, ovaj projekt će vam se svidjeti. Prenos podataka se vrši preko IR primopredajnika koristeći specijalni podatkovni protokol.

Spisak korištenih dijelova ne može biti minimalniji: na predajnoj strani imamo PIC16F688 mikrokontroler sa 5V izvorom napajanja i HSDL-1100 IR primopredajnikom kod kojeg se koristi samo predajni dio. Na prijemnoj strani su takođe već pomenuti PIC i IR modul kao i LCD displej koji sadrži KS0070B LCD kontroler.

Čak i ako posjedujete neke druge LCD/PIC komponente, dovoljno je prilagoditi priloženi izvorni kod kako bi cijeli sklop ponovo profunkcionisao.

Izvor: Alexander Avtanski


Komentari

JAN29

Digitalni dimmer svjetla

Digitalni dimmer svjetla
Digitalni dimmer svjetla

Naš forumaš niho je završio svoj digitalni dimmer za istosmjernu struju. Svoj projekat opisuje:

"Princip je slijedeći: Sa dva tastera "Up" i "Down" odabiram jačinu svjetla. Kao kontrola služi PIC16F84 koji impulsno pogoni mosfet BUZ11. Uređaj sam testirao preko male sijalice 12V/4W, i bez ikakvog hladnjaka mosfet je hladan (što sam i očekivao s obzirom da mu u datasheet-u piše 50V/30A). Ugradio sam mali stabilizator za korekciju napona sa 12->5V za potebe PIC-a i to odrađuje LM78M05 (0,5 A) i on je potpuno hladan takođe bez hladnjaka. Regulacija se vrši u skali od 0-9 i pri uključivanju uređaja postavljen je na jačinu 5. Jačina svjetla je ispisana na 7-segmentnom displeju sa zajedničkom anodom. Pločica je rađena u Proteusu a program je napisan u PBP."

Izvor: schematics: niho @ forum


Komentari

JAN27

Seoba stranice na novi server

Seoba stranice na novi server
Seoba stranice na novi server

Obavijest za posjetitelje elektronika.ba sajta!

Sajt se seli na drugi server pa su mogući prekidi pri otvaranju stranice i nedostupnost iste u narednih 4-5 dana.

Izvinjavamo se zbog neugodnosti!


Komentari

JAN25

FM prijemnik 60-800 MHz

FM prijemnik 60-800 MHz
FM prijemnik 60-800 MHz

Ovo bi mogao biti veoma zanimljiv projekt a radi se o uskopojasnom (N)FM prijemniku za opseg 60-800 MHz.

Glavna komponenta ovog FM prijemnika, ili bolje reći FM skenera jeste Philips UV1336 tuner iz TV prijemnika. Ovaj tuner ima PLL kojeg treba kontrolisati sa I2C komunikacijom a može praviti pomak od svega 6,25 kHz. Inače, ovaj prijemnik je originalno napravljen za primanje digitalnog signala sa satelita za vremensku prognozu, ali se može koristiti i u druge zanimljivije svrhe kao npr. primanje signala sa vaše jake FM bubice.

Izvor: Charles S. and Karen L. S.


Komentari

JAN19

ATmega168 TV Tetris i Snake igrice

ATmega168 TV Tetris i Snake igrice
ATmega168 TV Tetris i Snake igrice

Ovaj projekt je zanimljiv zato što koristi posebnu biblioteku za ispis teksta na TV u PAL formatu. To znači da se pored Tetris i Snake igrica na mikrokontroleru mogu implementirati i neke super korisne aplikacije koje koriste TV za ispis informacija.

Baziran je na ATmega168 mikrokontroleru koji se vrti na 20MHz a koristi stvarno minimalan broj komponenti. Za implementirane igrice se ne može reći ništa što već ne znamo ali ipak nebi bilo loše sagraditi ovaj projekt koji se sastoji iz svega 6 komponenti i malo se prisjetiti Tetrisa. Bilo kako bilo, pažnju treba posvetiti tvText biblioteci koja ima dosta mogućnosti i čiji je kod dostupan za download na projektnoj stranici.

Izvor: Ben


Komentari

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame