MAJ24

Projekt za početnike: Sirena sa dva tona

Projekt za početnike: Sirena sa dva tona
Projekt za početnike: Sirena sa dva tona

Sirena je veoma jednostavan uređaj ali je i odlična vježba za početnike jer se vrlo lako sklapa i podiže moral za naredne projekte koji dolaze.

Sastoji se od vrlo malo dijelova i takođe se može sklopiti na breadboard-u (proto-pločici). Konkretno ova sirena koristi dva NE555 tajmer-kola koji se mogu zamjeniti sa jednim NE556 dualnim tajmerom. Ova sirena se takođe zove i "Kojak sirena" a napaja se iz 12V izvora.

Izvor: sindja1204


Komentari

MAJ17

USB hardverski generator slučajnih brojeva

USB hardverski generator slučajnih brojeva
USB hardverski generator slučajnih brojeva

Bilo da se radi o ukrasu ili ipak funkcionalnom uređaju za generisanje slučajnih brojeva, ova mašina je veoma zanimljiva.

Uređaj u kojem je korišten pravi pješčani sat, mehanizam za rotiranje uz pomoć servo motora i optička barijera za detekciju padanja zrna pijeska je veoma dobar primjer kako se mogu generisati slučajne vrijednosti. Bilo kako bilo, ne želim ulaziti u diskusiju o tome koliko su stvarno nasumični rezultati ovog generatora slučajnih brojeva, dovoljno je pogledati video demonstraciju na slijedećoj stranici i možda baciti pogled na rezultate generatora na projektnoj stranici.

Izvor: A. Peter Allan


Komentari

MAJ12

LCD tutorial sa Atmel-om

LCD tutorial sa Atmel-om
LCD tutorial sa Atmel-om

Ovo je dobar tutorial za pokretanje karakternog LCD displeja sa Atmel ATmega8 mikrokontrolerom, a sastoji se iz dva dijela.

LCD displej je standardni sa Hitachi HD44780 drajverom i obje metode korištenja: 4-bitna i 8-bitna su objašnjene. Pored korištenog mikrokontrolera ATmega8 moguće je koristiti i bilo koji drugi iz mega serije. Softver (firmware) je pisan u C-u a korištene su LCD biblioteke sa adrese alank2.

Izvor: Daniel F Garcia


Komentari


MAJ5

Simpleks repetitor za radio stanice

Simpleks repetitor za radio stanice
Simpleks repetitor za radio stanice

Za veći domet radio uređaja obično je dovoljna vanjska antena. U slučajevima kada to nije dovoljno ili nije moguće, koristi se repetitor. Repetitor kao repetitor nije ništa novo i on koristi različitu ulaznu (prijemnu) i izlaznu (predajnu) frekvenciju. Radio uređaj se podesi na repetitorski režim rada gdje prilikom emitovanja on emituje na ulaznoj frekvenciji repetitora a prima na njegovoj izlaznoj.

Kod novih CB stanica - PMR446, spajanje vanjske antene nije dopušteno a repetitorski režim nije predviđen, stoga upotreba ovih stanica na klasičnim repetitorima nije moguća. Za ove stanice se koristi "simpleks repetitor" koji prima i emituje na istoj frekvenciji. Za razliku od klasičnog repetitora koji istovremeno "proslijeđuje" audio signal na drugu frekvenciju, ovaj repetitor mora tu audio poruku da snimi i nakon završetka snimanja da je ponovi (reemituje) na istoj frekvenciji. Zato se ovi repetitori još zovu i "papagaj repetitori".

Izvor: Petri Tarkiainen


Komentari

MAJ2

Automatsko svjetlo za hodnik objavljeno

Automatsko svjetlo za hodnik objavljeno
Automatsko svjetlo za hodnik objavljeno

Ovo je jedan mini-uređaj koji može biti od koristi prilikom ulaska u mračnu prostoriju.

Napravljen je kao modul Dvokanalnom IR prekidaču i zbog toga se može činiti da je stvar malo izmakla kontroli kada govorimo o jednostavnosti izrade jer se ipak radi o jednostavnom (ali pametnom) prekidaču za svjetlo sa tajmerom. Bilo kako bilo, uređaj je modularan i bežičan a to su bila dva preduslova za njegovu realizaciju i ugradnju u hodnik stana.

Izvorni kod pisan u asembleru je dostupan za download!


Komentari

APR27

Dodatna domena za elektronika.ba

Dodatna domena za elektronika.ba
Dodatna domena za elektronika.ba

Ne, ne radi se o promjeni domene.

Sada su zakupljene ukupno dvije dodatne domene: www.elektrophreak.com i www.elektro-trax.com koje će se održavati paralelno sa trenutnom u slučaju da se nešto desi sa njom.

Ugodno surfanje!


Komentari

APR26

Dvokanalni IR prekidač objavljen

Dvokanalni IR prekidač objavljen
Dvokanalni IR prekidač objavljen

Ovo je veoma sličan projekt prethodnom IR dimmer-u svjetla v1.

Razlika je u tome što ovaj uređaj ima dva kanala, ne može prigušivati (dimati) svjetlo a novina je to da se mogu kontrolisati i štedne (fluorescentne) sijalice. Izvršni element je "solid state" relej (SSR) koji je napravljen od opto-triaka MOC3043 (MOC3042) i triaka po želji (npr.: BTA16, BTA08, ...). Mogućnosti trenutne beta verzije firmware-a su slijedeće: kontrolisanje dva neovisna potrošača putem daljinskog upravljača i zidnog tastera, dvoklik na zidni taster uključuje/isključuje kanal B, učenje tastera RC5 i NEC daljinskih upravljača, dva načina rada: Toggle ili ON/OFF, sleep timer u trajanju od 2min.


Komentari

APR13

Geigerov brojač sa LCD-om

Geigerov brojač sa LCD-om
Geigerov brojač sa LCD-om

Ako vam je ikada zatrebao Geigerov brojač ali jednostavno niste imali od koga da ga posudite, zašto ga nebi napravili sami? Geigerov brojač je veoma jednostavan uređaj ali imajući u vidu da je za njegov rad potreban visoki napon, može biti komplikovano spojiti ga na mikrokontroler ili čak napraviti da se napaja iz baterija.

Ovdje je predstavljen Geigerov brojač koji je prenosan, napaja se iz baterija, ima LCD displej za vizuelnu i piezo zujalicu za zvučnu obavijest detekcije zračenja. Mikrokontroler koji prikazuje nivo zračenja na LCD displeju je Atmel (Arduino) a korištena GM cijev je SSBM-20. Ako planirate napraviti ovaj ili sličan uređaj, treba imati u vidu da se GM cijev napaja sa visokim naponom (oko 500V) kojeg generiše step-up konverter sa NE555 kolom.

Takođe sam naišao na ovaj veoma dobar video koji objašnjava kako Geigerov brojač ustvari radi.

Izvor: BroHogan


Komentari

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame