/El.sheme

  1. Sheme audio uređaja. Pojačala, audio efekti, audio komunikacije i ostalo...
  2. Programiranje mikrokontrolera, programatori, primjeri, tips n' tricks...
  3. Uglavnom nacrti antena za razne bandove, takođe i za Wireless mrežne kartice.
  4. Razni prisluškivači, za telefon, za prostorije...
  5. Sheme radio i TV predajnika manje i veće snage.
  6. Radio prijemnici.
  7. RF pojačala.
  8. Sheme vezane za komunikacije preko paket radio sistema.
    18-05-2004 - zadnji update. ESKAY PACKET SP v9.51...
  9. Ostale sheme u vezi sa RF-om.
  10. Uređaji za daljinsku kontrolu, PC daljinski i ostali daljinski. IrDa.
  11. Alarmi, senzori, detektori, brave...
  12. Razni telefonski sklopovi. Boxovi, prisluškivači, snimači razgovora, sekretarice, brojači impulsa, korisni sklopovi...
  13. Ispravljači, konvertori, punjači i ostalo.
  14. Light show, svjetlosni efekti, komunikacije preko svjetlosti...
  15. Dosta shema tajmera raznih intervala.
  16. Antenska pojačala, filteri, razdvojnici, detektori signala...
  17. Razne ne-sortirane sheme. Zabava, pomoćne sheme/sklopovi pa i neki korisni...

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame