/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.82 2,655
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.76 4,384
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 4,086
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.95 38,873
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.86 4,058
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.88 3,677
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,348
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,985
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.88 1,927
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.91 2,625
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.88 5,709
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.86 4,612
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.82 8,602
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.99 15,554
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.88 5,274

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame