/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.83 2,621
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.78 4,316
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 4,017
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.96 38,616
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.88 4,017
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.89 3,628
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,286
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.94 5,933
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.90 1,902
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.91 2,580
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.91 5,667
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.88 4,563
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.83 8,535
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.96 15,438
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.86 5,229

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame