/El.sheme/Mikrokontroleri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
AVR programer 2 Programer za AT90Sxxxx. 2.85 2,639
AVR programer v1 Vrlo jednostavan programator. 2.77 4,359
AVR programer v3 WinAVR i TWinAVR programer + software. 2.90 4,062
AllPic programator Programator za microchip mikrokontrolere u 8, 18, 28 i 40-pinskom pakovanju uključujući i eeprome serije 24cXX. 2.96 38,751
AtMega8 ploča Početak sa AtMega8? Ovo može pomoći... 2.87 4,040
Atmel ISP programer Podržava: AT89LS53, AT89LS8252, AT89S52, AT89S53, AT89S825X. 2.89 3,657
Blesavi PIC16F84 programator Najjednostavniji PIC16F84(A) programator na planeti!? 2.89 9,318
Brava sa tastaturom i PIC kontrolerom Elektronska brava sa matričnom tastaturom 4x3 i PIC16F84(A). 2.96 5,964
EasyPIC3 hardverska zakrpa Hardverska zakrpa za EasyPIC3 za re-programiranje kontrolera sa internim oscilatorom a bez omogućenog MCLR pin-a. 2.89 1,918
Elektronička kocka Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom. 2.93 2,617
Elektronska brava sa AT89c2051 Elektronska brava sa mikrokontrolerom (Atmel 89c2051 2kb). 2.90 5,690
JDM programator za PIC Odličan programator za PIC mikrokontrolere. 2.87 4,583
Kontrola temperature sa PIC mikrokontrolerom Kontrola temperature sa PIC16F84A i DS1621. 2.82 8,571
LED displej sa Atmel kontrolerom LED displej sa AT90S8535 upravljan PC tastaturom. 2.97 15,506
LED show sa PIC kontrolerom LED show sa PIC16F84(A) sa modovima rada. 2.89 5,261

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame