/Projekti

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Automatsko svjetlo za Audi A3 8P Dodatak za Audi A3 8P koji automatski uključuje svjetla kada je napolju mrak. 2.91 300
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik. 2.94 4,160
CC1101 RF modem + 250mW pojačalo CC1101 RF primopredajnik na ISM 868-920MHz sa 1/4W RF pojačalom. 2.95 7,261
Dvokanalna induktivna petlja za detekciju vozila Dvokanalni Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.22 1,153
Dvokanalni IR prekidač v1 Dvokanalni IR prekidač sa "solid state" relejima (SSR) napajan direktno sa gradske mreže 110/220V, 50/60Hz. 2.97 29,753
GSM SMS alarm GSM SMS alarm - modul sa 5 ulaza/senzora. 2.98 30,119
GSM call alarm GSM call alarm - modul sa 1 senzorom. 2.94 28,870
GSM kontroler v1 Kontrolisanje 6 potrošača putem SMS poruka. 2.88 18,993
GSM kontroler v2 GSM kontroler v3 aka TwoWay Thing - kontrolisanje 4 potrošača i provjera 4 senzora. 2.92 20,569
IR dimmer svjetla v1 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. 2.99 55,279
IR dimmer svjetla v2 Dimmer kućne rasvjete za 220V/50Hz i 110V/60Hz kontrolisan sa baš bilo kojim daljinskim upravljačem kojeg već posjedujete. Ovo je druga verzija koja koristi samo dvije žice (spaja se u seriju sa sijalicom). 3.02 2,122
Induktivna petlja za detekciju vozila v2.1 Induktivni senzor za detekciju prisutnosti vozila sa PIC mikrokontrolerom. 3.03 3,815
LC metar sa PIC16F628A Mjerač induktiviteta i kapaciteta sa Microchip PIC16F628A - originalni dizajn od Phil Rice VK3BHR. 2.97 7,825
Minijaturni GSM alarmni sistem Kompaktni Call i SMS alarmni sistem sa dosta opcija baziran na GSM-u koji može raditi i samostalno i kao modul za već postojeći alarmni sistem. 2.94 10,171
Mobilna robotska platforma v1 Robotska platforma za mobilnog robota sa GPS prijemnikom, digitalnim kompasom, Atmega48P/88P/168P/328P i 2 x MC33886 H-bridge kontrolera. 2.97 1,417
Nixie sat sa jednom IN-8 cijevi Poprilično tačan sat sa jednom IN-8 nixie cijevi i PIC16F84(A) mikrokontrolerom. 2.91 3,216
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni Oprema za fotografisanje proizvoda/artikala u 360 stepeni. 2.97 946
Phone call alert Dojava alarma putem fiksne telefonske linije. 2.98 17,248
RFID brava sa PIC i ID-12 Električna brava sa bežičnim RFID karticama. 2.92 10,694
Reverzni GeoCaching - GeoGame v1 Reverzni GeoGaching sa Atmel AVR-om - GeoGame. 2.30 455
SMS Box projekt SMS Box - uređaj za dekodiranje PDU poruka i čitanje istih, jednostavno slanje poruka, jednostavan ispis CLIP broja. Zamišljeno je da se ova pločica spaja na GSM kontrolere i pruža jednostavnu komunikaciju sa mobitelom. Svakom naprednijem korisniku ostavlja mogućnost izgradnje sopstvenog GSM kontrolera sa proizvoljnim SMS komandama i funkcijama. Može se koristiti i za dojave alarma. 2.90 15,812
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver. 2.95 4,128
Skype GSM Interface v1 Ako idete u inostranstvo a želite obavljati telefonske razgovore preko svog trenutnog GSM broja bez plaćanja roaming-a - ovo je pravo riješenje za vas. 2.94 3,254
Snimač telefonskih razgovora Kompletan sistem za snimanje telefonskih razgovora u .mp3 format, koristeći USB uređaj i PC. 2.88 8,152
Telefonski kontroler v1 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.92 9,138
Telefonski kontroler v2 Kontrola uređaja preko fiksne telefonske linije. 2.91 7,254
Upute za kloniranje SIM kartice Upute i materijal za kloniranje GSM kartice. 2.89 11,601
Warm tube clock v1 - Nixie sat Modularni Nixie sat sa 4 cijevi i RGB LED-icama. 2.97 40,429
Warm tube clock v2 - Nixie sat Nova verzija modularnog Nixie sata sa 4 cijevi i RGB LED-icama. Sada sa DS3231 (DS3232) RTC IC kolom. 2.93 3,127

Stranica:


prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame