SEP30

Budilnik-sat sa akcelerometrom

Budilnik-sat sa akcelerometrom
Budilnik-sat sa akcelerometrom

Na prvi pogled se čini kao da je ovo još jedan obični sat sa 7-segmentnim LED displejem.

Ipak, radi se o satu sa budilnikom koji nema niti jednu tipku a ipak ima sve opcije koje budilnik treba da ima. Baziran je na Propeller mikrokontroleru, koristi GPS prijemnik kao izvor tačnog vremena a akcelerometar umjesto tipki za komande. Uključenje/isključenje budilnika se vrši tako što se sat okrene naopako a interesantno je to što se i segmenti LED displeja takođe okrenu pa je tačno vrijeme i dalje čitljivo!

Pogledajte video snimak budilnika na slijedećoj stranici.

Izvor: Microcontroller.com


Komentari

SEP24

Sve o zavojnicama

Sve o zavojnicama
Sve o zavojnicama

Prošli mjesec smo imali priliku pogledati odličan tutorial o kristalima i oscilatorima od "The Signal Path" blog-a, a sada možemo naučiti sve o zavojnicama zahvaljujući autoru blog-a Afrotech Mods.

Zavojnice su vrlo slične kondenzatorima zbog toga što i one imaju sposobnost da akumuliraju energiju i kasnije je predaju nazad u električno kolo. Najveća razlika između njih je u tome što kondenzatori svoju energiju čuvaju u električnom polju a zavojnice u magnetnom. Takođe mogli bi smo reći da kondenzatori akumuliraju napon a zavojnice električnu struju.

Stoga, ovdje je predstavljen odličan tutorial iz četiri dijela u kojem nam [Afroman] objašnjava sve o zavojnicama.

Izvor: Afrotech Mods


Komentari

SEP23

Jednostavni ADS-B prijemnik (lociranje komercijalnih aviona)

Jednostavni ADS-B prijemnik (lociranje komercijalnih aviona)
Jednostavni ADS-B prijemnik (lociranje komercijalnih aviona)

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) je NextGen-ov sistem namjenjen prenosu podataka o trenutnoj lokaciji komercijalnih aviona. Od 2020 godine bi svi avioni trebali imati uređaj koji odašilje svoju telemetriju (brzina, GPS lokacija, smjer kretanja, naziv aviona, ...) preko ovog sistema.

Interesantna stvar je ta da podaci koji se prenose ovim sigurnosnim sistemom na 1090 MHz nisu kriptovani i da ih svako ko želi može primati.

Ovdje je predstavljen projekt koji prima i dekodira ove podatke koristeći stari satelitski receiver i ATmega48 mikrokontroler. Kompletna shema ovog prijemnika kao i program za mikrokontroler se može skinuti sa projektne stranice ukoliko želite da pratite avione koji lete iznad vas.

Izvor: Edward


Komentari


SEP22

Cadsoft Eagle Tutorial - video

Cadsoft Eagle Tutorial - video
Cadsoft Eagle Tutorial - video

Na blogu Hack-A-Day je upravo objavljen i zadnji dio njihovog video-tutoriala za Cadsoft Eagle.

Tu su ukupno 4 video snimka koji detaljno objašnjavaju crtanje sheme u Eagle-u, kreiranje sopstvenih komponenti, CAM procesor i na kraju crtanje štampane pločice. Ovo je odličan uvod za sve one koji nisu imali priliku raditi u Eagle CAD programu ili im se na prvi pogled činio dosta komplikovanim.

Izvor: Hack-A-Day


Komentari

SEP21

Bežični detektor napona

Bežični detektor napona
Bežični detektor napona

Ovo je jedan vrlo jednostavan sklop za bežičnu detekciju napona.

Iako vjerovatno nije pouzdan kao klasični ispitivač napona ovaj sklop bi mogao poslužiti kao detektor prisutnosti visokog napona u kablovima a i kao senzor dodira pomoću kojeg bi se mogao napraviti prekidač na dodir. Umjesto LED-ice se može staviti relej koji će dalje uključivati neki potrošač (naravno, samo dok je signal prisutan na ulazu detektora). Sklop je vrlo jednostavan i sastoji se od 3 NPN tranzistora, 3 otpornika, jedne LED-ice i baterije. Ovdje se ustvari radi o Darlingtonovom tranzistoru koji ima veliko pojačanje, a sonda na ulazu je komad bakra (ili komad žice) koji detektuje skoro pa baš sve.

Na slijedećoj stranici možete pogledati video snimak ovog detektora.

Izvor: Hack-A-Week


Komentari

SEP20

Jednostavni USB mjerač temperature

Jednostavni USB mjerač temperature
Jednostavni USB mjerač temperature

Na osnovu jednog drugog projekta (EasyLogger) napravljen je ovaj jednostavni USB mjerač temperature.

Program za mikrokontroler ATtiny45 je baziran na AVR USB biblioteci od Objective Development-a. Temperaturni senzor koji je korišten u ovom sklopu je analogni senzor LM34 koji je baždaren u Fahrenheit-ima i svakih +10mV na njegovom izlazu odgovara jednom stepenu Fahrenheit-a. Umjesto LM34 kola može se staviti i LM35 koji je baždaren u stepenima Celzijusa. Shema i kôd za mikrokontroler su dostupni za download klikom na Source link.

Izvor: Dan Stahlke


Komentari

SEP19

Uvod u AHRS senzore i RGB LED matrični displej

Uvod u AHRS senzore i RGB LED matrični displej
Uvod u AHRS senzore i RGB LED matrični displej

Ovdje je predstavljen još jedan odličan video sa bloga "The Signal Path Blog" u kojem [Shahriar] daje dobar uvod u dva SparkFun proizvoda: AHRS senzori sa 9 stepeni slobode i RGB LED matrični displej koji se kontroliše seriskom komunikacijom.

AHRS (Acceleration Heading Reference System) senzor-ploča je PCB sa višestrukim senzorima: akcelerometar koji mjeri linearno ubrzanje na sve tri ose, žiroskop koji mjeri ugaono ubrzanje na takođe tri ose i magnetometar koji se koristi kao kompas. Naredni proizvod koji se opisuje je seriski upravljani RGB LED matrični displej. Možete pogledati video na narednoj stranici kao i skinuti izvodni kod za oba proizvoda.

Izvor: The Signal Path Blog


Komentari

SEP16

LC metar sa PIC16F628A i Li-Ion baterijom

LC metar sa PIC16F628A i Li-Ion baterijom
LC metar sa PIC16F628A i Li-Ion baterijom

LC metar je vrlo koristan instrument i nije loše imati ga u radionici kada treba izmjeriti kapacitet nekog kondenzatora ili induktivitet neke tek namotane zavojnice.

Umjesto da dizajniram/debugiram svoj metar odlučio sam da napravim popularni LC metar od Phil Rice-a koji provjereno radi, ali sa manjim modifikacijama. Uređaj se napaja iz Lithium-Ion baterije a na originalnu shemu su dodani još TPS61222 5V step-up konverter i MAX1811 punjač baterije.


Komentari

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame