APR28

Daljinski za iPod sa senzorom barometarskog pritiska

Daljinski za iPod sa senzorom barometarskog pritiska
Daljinski za iPod sa senzorom barometarskog pritiska

Takozvana Sip and Puff tehnologija je metoda slanja signala uređajima korištenjem barometarskog odnosno atmosferskog pritiska duvanjem i udisanjem u plastičnu cijev - slamčicu.

Detektovanje pozitivnog i negativnog pritiska u toj cijevi se vrši pomoću senzora baromaterskog pritiska čiji se signal može čitati sa mikrokontrolerom. Mikrokontroler onda može kontrolisati neki potrošač kao što su naprimjer invalidska kolica. U ovom projektu je opisana metoda kontrolisanja iPod mp3 playera korištenjem ove tehnologije na Arduino platformi.

Pogledajte i video snimak u kojem autor opisuje detaljno kako napraviti jedan ovakav kontroler.

Izvor: Bob Johnson


Komentari

APR27

Primanje DCF77 signala sa većih udaljenosti

Primanje DCF77 signala sa većih udaljenosti
Primanje DCF77 signala sa većih udaljenosti

Dok pripremaju svoj open-source sat sa Nixie cijevima, Michail i Kwstas trenutno rade na poboljšanju prijema DCF77 modula za sinhronizaciju vremena testirajući razne antene.

DCF77 predajnik je lociran u Njemačkoj (Frankfurt) a oni pokušavaju da prime signal sa udaljenosti od preko 1500 km. Izvršili su nekoliko testova sa različitim antenama a rezultate su objavili na svojoj web stranici.

Link i detalje pogledajte na njihovoj web stranici.

Izvor: Electronics-Lab.com Blog


Komentari

APR26

Troosni akcelerometar MMA7361L i PIC

Troosni akcelerometar MMA7361L i PIC
Troosni akcelerometar MMA7361L i PIC

Ako tražite 3-osni akcelerometar za svoj naredni projekat, nemojte propustiti pogledati Freescale MMA7361L. Koristi se tako što se njegovi analogni izlazi koji pretstavljaju iznos G-sile spoje na ADC ulaz od mikrokontrolera. Iznos napona odgovara iznosu G-sile koja je primjenjena na ovaj senzor.

Ovdje je pretstavljena ploča za eksperimentisanje sa ovim senzorom a na njoj se nalazi i PIC16F887 mikrokontroler. Napaja se preko USB konektora a tu je i LED displej koji prikazuje iznos G-sile sve tri ose.

Pogledajte i video snimak/prezentaciju.

Izvor: Viktors DIY


Komentari


APR25

Bluetooth privjesak za ključeve

Bluetooth privjesak za ključeve
Bluetooth privjesak za ključeve

Ukoliko imate naviku da gubite ključeve, trebali bi razmisliti o pravljenju ovog Bluetooth privjeska koji vam omogućuje da pronađete svoje izgubljene ključeve.

Baziran je na MSP430 mikrokontroleru koji ima vrlo malu potrošnju struje i Bluetooth modulu. Posjeduje internu Li-Ion bateriju koja se može puniti preko kontrolera punjenja koji je integrisan na štampanoj pločici. Bluetooth modul je iskonfigurisan tako da je vidljiv svim ostalim BT uređajima pa kada se na njega konektuje BT mobitel sa posebnom aplikacijom, privjesak počne da zuji.

Sada samo morate da pazite da ne izgubite svoj mobitel.

Izvor: Kernel Hacks


Komentari

APR11

Oprema za fotografisanje u 360 stepeni - objavljeno

Oprema za fotografisanje u 360 stepeni - objavljeno
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni - objavljeno

Prijatelj koji ima zanatsku radnju me je zamolio da mu napravim uređaj kojeg će koristiti za pravljenje fotografija svojih proizvoda u 360 stepeni.

Takva fotografija je ustvari animacija sastavljena od niza fotografija jednog proizvoda pravljenih iz svih uglova. To znači da nam je potreban uređaj koji će kontrolisano rotirati neki proizvod i praviti fotografije u ravnomjerno raspoređenim intervalima.


Komentari

MAR13

Proizvodnja magnetnih reed prekidača

Proizvodnja magnetnih reed prekidača
Proizvodnja magnetnih reed prekidača

Svi smo do sada koristili reed prekidače ili reed releje a sigurno većina ne zna kako se oni prave i šta se ustvari nalazi u toj maloj staklenoj ampuli.

Reed prekidač ima dva kontakta koji su obično normalno-otvoreni (razdvojeni) i kada mu se prinese magnet njegovi kontakti se spoje i time se ostvari strujni krug. Reed prekidač se može koristiti i da se napravi relej tako što se napravi namotaj žice i postavi oko staklene ampule. Kada se dovede napajanje tom namotaju, on će stvoriti magnetno polje i time zatvarati ili otvarati kontakt reed prekidača.

Pogledajte video snimak da vidite kako i od čega se prave reed prekidači.

Izvor: Youtube


Komentari

MAR8

Manipulator vremena za DCF77

Manipulator vremena za DCF77
Manipulator vremena za DCF77

Ovo ustvari nije manipulator vremena, nego manipulator signala za DCF77 radio prijemnike koji se koriste u nekim satovima za sinhrinozaciju tačnog vremena. DCF77 je sistem koji radi na niskoj frekvenciji od 77,5kHz i konstantno emituje tačno vrijeme. Predajnik je lociran u Frankfurtu i emituje snagom od 50kW.

Ovdje je predstavljen uređaj koji emituje takav isti signal ali sa svojim sopstvenim vremenom. Izlazna snaga je oko 6W a baziran je na ATmega16 mikrokontroleru. Proces izrade kao i protokol DCF77 signala je detaljno opisan na projektnoj stranici.

Takođe možemo pogledati i video snimak ovog uređaja u akciji.

Izvor: Matthias Franz, HB9EFY


Komentari

FEB8

Mini logički analizator sa 4 kanala

Mini logički analizator sa 4 kanala
Mini logički analizator sa 4 kanala

Ovo je mali logički analizator koji se koristi za promatranje nekog digitalnog signala, odnosno tranzicija njegovih ligičkih nivoa u svrhu analize. Između ostalog, može se koristiti za analizu digitalnih signala iz raznih senzora, IR prijemnika ili komunikacijskih integrisanih kola.

Napravljen je na Atmega8 AVR mikrokontroleru, posjeduje 4 kanala i može "hvatati" signale frekvencije do 400kHz. Podaci su prikazani na displeju od Nokia 3310 (84x48 piksela) sa pozadinskim osvjetljenjem.

Shema i izvorni kôd su objavljeni na stranici projekta.

Izvor: Vassilis Serasidis


Komentari

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame