/Projekti/Telefonski kontroler v1

Zadatak je bio da se napravi uređaj koji se spaja na telefonsku liniju i ima releje kao prekidače. Takođe mora biti u mogućnosti da provjeri da li je spojen potrošač uključen ili isključen i da tu informaciju proslijedi administratiru sa druge strane telefonske veze. Administrator bi nazvao uređaj, ulogirao se sa svojom šifrom i provjero stanje uređaja, nakon toga ga uključio ili isključio ili čak promjenio neke postavke uređaja.
Ova verzija ima samo jedan relej.

phonecontrollerpic

Rad sa uređajem

Administrator nazove uređaj preko telefona. Nakon nekoliko (koliko se prethodno iskonfiguriše) zvona, kontroler će uspostaviti vezu (podići slušalicu) i pustiti zvučni signal. Nakon tog signala administrator mora u roku od 6 sekundi unijeti 4-cifrenu šifru na tastaturi svog telefona (DTMF). Ako je pogrešna šifra unesena ili nije unesena nikako, uređaj javi grešku zvučnim signalom i veza se prekida. Nakon ovoga, uređaj se može pozvati ponovo.

Nakon što je šifra uspješno unesena, čuju se dva ili tri zvučna signala.
Dva signala znače da je uređaj uključen (detektovano na osnovu senzorskog ulaza ako je kontroler iskonfigurisan kao "pulse-mode") ili da je relej uključen (ako je kontroler iskonfigurisan kao "switch-mode"). Tri zvučna signala će označiti da je potrošač ili relej isključen.

Nakon ta dva ili tri zvučna signala moguće je pritisnuti:

 

- 1 – uključenje releja (ako je iskonfigurisano u «switch-mode») ili pulsiranje releja N sekundi (iskonfigurisano u postavkama) ako je kontroler konfigurisan za rad u «pulse-mode»
- 0 – isključivanje releja (ako je kontroler iskonfigurisan u «switch-mode»
- * – otvori postavke banke izabranog releja
- # – prekid veze (spuštanje slušalice)
- bilo koja druga tipka će javiti 5 zvučnih signala (komanda nije prepoznata)

Nakon pritiska 1 ili 0 relej će odraditi svoj posao i na kraju čuti ćemo dva ili tri zvučna signala. Ta dva ili tri zvučna signala sada znamo šta znače.
Nakon pritiska tarabe (#) kontroler će prekinuti vezu nakon čega je posao gotov.

Nakon pritiska zvjezdice (*) uređaj će ući u podešenja. Tada čujemo 2 duga zvučna signala i sada možemo izabrati slijedeće opcije:

- 1 – iskonfiguriši nakon kojeg broja zvona će kontroler uspostaviti vezu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 2 – podesi mod kontrolera: pulse ili switch – mode (1 - pulse, 2 - switch mode)
- 3 – dužina trajanja releja u pulse-modu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 4 – podesi novu 4-cifrenu pristupnu šifru (* i # se takođe mogu koristiti za šifru)
- # – izađi iz podešenja i snimi promjene!

Nakon izabira bilo koje od opcija za podešenje čuti ćemo onoliko dugih zučnih signala u zavisnosti od broja izabrane opcije i nakon toga jedan kraći.

Nakon izabira bilo koje od ovih opcija, prvo čujemo 2 duga zvučna signala koji su praćeni sa onoliko kraćih zvučnih signala koji odgovaraju broju izabrane opcije.

Nakon unosa nove vrijednosti u bilo koju od podešenja, čuje se kraći potvrdni zvučni signal, praćen sa dva dugačka zvučna signala što nam označava da smo nazad u podešenjima.

Kontroler će upamtiti stanja releja i nakon nestanka električne energije. Kada se uređaji ponovo dovede napajanje on će uključiti sve releje koji su bili prethodno uključeni.
Takođe postoji i timeout od 35 sekundi pa ako se veza slučajno prekine kontroler će "spustiti slušalicu".

Ako se ikada zaboravi pristupna šifra, može se pritisnuti "reset_sw" taster. Ovo će resetovati šifru na početnu: "1-2-3-4". Ovaj taster funkcioniše samo kada kontroler čeka na poziv.

Modifikacije
Ako ne želite spajati potrošač koji radi na 220V, vrijednost otpornika od 47k u slijedećoj shemi treba smanjiti na manju odgovarajuću vrijednost (u zavisnosti od toga kakav se potrošač spaja na kontroler):

c_507_phonecontroller_sens_pic

 

Autor (poslao): Trax

Broj download-a: 9,134

Ocjena: (2.92, glasova 4137)

Glasaj:

Datum: 20-12-2007

English version of this page: Phoneline controller v1

507_PhoneLineController.rar

Bookmark and Share Komentari (16)

komentar [16]

hello, I would like to make this project, but I don't see the pcb size! How do I print the pcb's?
IP: 151.49.198.21

komentar [15]

Rako je rade, preko toga PIC salje beep-ove u liniju.
IP: n/a

komentar [14]

Pitanje u vezi ton linije koja spaja mikrokontroler pin B3 sa trafoom odnosno tel linijom, on sluzi da mikrokontroler salje bipove koje cujemo?
IP: 109.93.45.191

komentar [13]

Rešio sam jačinu beep signala. Na oznakama rasporeda komponenti na PCB je greška, šema je dobra. Na ulaz u 8870 SMD kondenzator od 100nF i otpornik 10k treba da zamene mesta, baš kao što je u šemi. Poz
IP: n/a

komentar [12]

ne, beep bi bio jos slabiji. smanji vrijednost otpora i onda ce biti glasnije.
IP: n/a

komentar [11]

kada se pozove uređaj čuje se beep jako slabo. stavio sam 10k otpornik na ulaz u 8870 (piše na šemi da možda treba da se koriguje). Da li be beep signal bio jači ako stavim tu 100k otpornik?
IP: n/a

komentar [10]

Ma mozes... Mozes i bez njega na kraju krajeva.
IP: n/a

komentar [9]

Pitanje u vezi varistora. Na šemi piše 500V na većini starih modema koje imam je oznaka 275V. Ali bih ipak kupio nov, u RK je oko 10din. Da li mogu sa ovakvom oznakom da uzmem varistor Varistor, DC/AC, 250V/320V, 1200A
IP: n/a

komentar [8]

Mozes!
IP: n/a

komentar [7]

U vezi trafoa. Imam više starih modema, ali ni na jednom nemam trafo od 600R, uglavnom se kreću vrednosti oko 100R. Npr. trafo sa jednog modema ima sa jedne strane 108R a sa druge ima 74R da li mogu taj modem da upotrebim?
IP: n/a


Stranica komentara: 12>


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame