/Projekti/Telefonski kontroler v1

Zadatak je bio da se napravi uređaj koji se spaja na telefonsku liniju i ima releje kao prekidače. Takođe mora biti u mogućnosti da provjeri da li je spojen potrošač uključen ili isključen i da tu informaciju proslijedi administratiru sa druge strane telefonske veze. Administrator bi nazvao uređaj, ulogirao se sa svojom šifrom i provjero stanje uređaja, nakon toga ga uključio ili isključio ili čak promjenio neke postavke uređaja.
Ova verzija ima samo jedan relej.

phonecontrollerpic

Rad sa uređajem

Administrator nazove uređaj preko telefona. Nakon nekoliko (koliko se prethodno iskonfiguriše) zvona, kontroler će uspostaviti vezu (podići slušalicu) i pustiti zvučni signal. Nakon tog signala administrator mora u roku od 6 sekundi unijeti 4-cifrenu šifru na tastaturi svog telefona (DTMF). Ako je pogrešna šifra unesena ili nije unesena nikako, uređaj javi grešku zvučnim signalom i veza se prekida. Nakon ovoga, uređaj se može pozvati ponovo.

Nakon što je šifra uspješno unesena, čuju se dva ili tri zvučna signala.
Dva signala znače da je uređaj uključen (detektovano na osnovu senzorskog ulaza ako je kontroler iskonfigurisan kao "pulse-mode") ili da je relej uključen (ako je kontroler iskonfigurisan kao "switch-mode"). Tri zvučna signala će označiti da je potrošač ili relej isključen.

Nakon ta dva ili tri zvučna signala moguće je pritisnuti:

 

- 1 – uključenje releja (ako je iskonfigurisano u «switch-mode») ili pulsiranje releja N sekundi (iskonfigurisano u postavkama) ako je kontroler konfigurisan za rad u «pulse-mode»
- 0 – isključivanje releja (ako je kontroler iskonfigurisan u «switch-mode»
- * – otvori postavke banke izabranog releja
- # – prekid veze (spuštanje slušalice)
- bilo koja druga tipka će javiti 5 zvučnih signala (komanda nije prepoznata)

Nakon pritiska 1 ili 0 relej će odraditi svoj posao i na kraju čuti ćemo dva ili tri zvučna signala. Ta dva ili tri zvučna signala sada znamo šta znače.
Nakon pritiska tarabe (#) kontroler će prekinuti vezu nakon čega je posao gotov.

Nakon pritiska zvjezdice (*) uređaj će ući u podešenja. Tada čujemo 2 duga zvučna signala i sada možemo izabrati slijedeće opcije:

- 1 – iskonfiguriši nakon kojeg broja zvona će kontroler uspostaviti vezu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 2 – podesi mod kontrolera: pulse ili switch – mode (1 - pulse, 2 - switch mode)
- 3 – dužina trajanja releja u pulse-modu (1 – 9, 0 (za 10), * (za 11), # (za 12))
- 4 – podesi novu 4-cifrenu pristupnu šifru (* i # se takođe mogu koristiti za šifru)
- # – izađi iz podešenja i snimi promjene!

Nakon izabira bilo koje od opcija za podešenje čuti ćemo onoliko dugih zučnih signala u zavisnosti od broja izabrane opcije i nakon toga jedan kraći.

Nakon izabira bilo koje od ovih opcija, prvo čujemo 2 duga zvučna signala koji su praćeni sa onoliko kraćih zvučnih signala koji odgovaraju broju izabrane opcije.

Nakon unosa nove vrijednosti u bilo koju od podešenja, čuje se kraći potvrdni zvučni signal, praćen sa dva dugačka zvučna signala što nam označava da smo nazad u podešenjima.

Kontroler će upamtiti stanja releja i nakon nestanka električne energije. Kada se uređaji ponovo dovede napajanje on će uključiti sve releje koji su bili prethodno uključeni.
Takođe postoji i timeout od 35 sekundi pa ako se veza slučajno prekine kontroler će "spustiti slušalicu".

Ako se ikada zaboravi pristupna šifra, može se pritisnuti "reset_sw" taster. Ovo će resetovati šifru na početnu: "1-2-3-4". Ovaj taster funkcioniše samo kada kontroler čeka na poziv.

Modifikacije
Ako ne želite spajati potrošač koji radi na 220V, vrijednost otpornika od 47k u slijedećoj shemi treba smanjiti na manju odgovarajuću vrijednost (u zavisnosti od toga kakav se potrošač spaja na kontroler):

c_507_phonecontroller_sens_pic

 

Autor (poslao): Trax

Broj download-a: 9,001

Ocjena: (2.90, glasova 3341)

Glasaj:

Datum: 20-12-2007

English version of this page: Phoneline controller v1

507_PhoneLineController.rar

Bookmark and Share Komentari (16)

komentar [6]

@zamradio , preuzmi program sprint layout viewer, besplatan je i iz njega možeš da štampaš nacrt ploče.
IP: n/a

komentar [5]

Ne bi bilo lose ima PCB u PDF formatlu,,,,
IP: n/a

komentar [4]

Trafo sam izvadio iz starog PC modema. SMD su 0603. PIC moze i 4MHz, bez A na kraju.
IP: n/a

komentar [3]

Koji pic 16F84A, -04/ p,-04/SO, -20/P tj, od 4MHz ili 20MHz. Takodje koji tip smd C i R [...0603, 0805, 1306 ... Jel nije problem postaviti spisak delova sa svim potrebnim vrednostima.
IP: n/a

komentar [2]

Gde se u BGD-u moze naci trafo. U Klubu ga nemaju.
IP: n/a

komentar [1]

Trax, možeš li okačiti PCB (nacrt) u PDF formatu, jer nemam sprint layout?
IP: n/a


Stranica komentara: <12


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame