DEC24

Dekodiranje IR signala

Radeći na svom projektu koji je vezan za dekodiranje IR signala, naišao sam na nekoliko dobrih stranica sa dosta korisnog materijala vezanog za IR. Tu je IR dekoder baziran na mikrokontroleru PIC12F629 koji radi semplovanje IR signala svakih 100us i šalje ga na PC preko USB porta u aplikaciju IR scope. Ovo je veoma dobar alat za analizu IR signala. Nakon toga, na drugoj stranici: SB-Projects imamo detaljna objašnjena IR protokola kao i sheme uređaja koji primaju IR podatke sa većine protokola.

Teorija o IR daljinskim, protokoli: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
IR dekoder sa PIC16F84: http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/hardware.htm
Analizator IR signala sa PIC12F629: http://www.piclist.com/images/boards/irwidget/index.htm

ir4
© SB-Projects


IR remote decoding Bookmark and Share Komentari (0)


Stranica komentara:


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame