/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.85 4,469
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.86 24,360
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.88 8,388
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.81 2,608
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.84 6,002
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.87 6,540
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.92 7,923
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.85 23,101
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.87 11,415
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.84 9,626
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.79 4,269
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.87 5,100
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.92 3,525
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.90 2,401
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.79 2,272

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame