/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.90 4,555
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.84 25,677
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.93 8,601
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.84 2,711
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.86 6,203
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.87 6,743
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.94 8,164
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.87 23,376
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.90 11,659
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.89 9,915
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.86 4,384
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.93 5,236
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.93 3,615
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.90 2,450
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.85 2,339

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame