/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.87 4,491
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.86 24,499
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.88 8,420
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.82 2,624
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.84 6,053
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.86 6,593
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.93 7,971
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.86 23,156
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.88 11,473
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.85 9,694
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.80 4,298
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.89 5,127
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.91 3,544
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.91 2,407
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.80 2,288

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame