/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.91 4,569
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.86 25,812
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.94 8,616
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.85 2,730
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.88 6,225
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.89 6,776
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.96 8,203
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.88 23,419
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.91 11,686
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.92 9,948
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.88 4,394
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.94 5,261
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.95 3,630
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.91 2,459
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.88 2,352

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame