/El.sheme/Uređaji za napajanje

Naziv Kratak opis Ocjena Download
5V i 3,3V iz USB porta Kako da uzimate 5 i 3,3 Volta sa USB porta. 2.88 4,499
Automatski punjač akumulatora Uređaj za punjenje (održavanje) napona akumulatora na 12V sa TLC271. 2.86 24,547
Automatski punjač/prekidač Automatski punjač/prekidač baterija (za bolnice, alarme kao backup napajanja). 2.89 8,432
Elektronski osigurač - DC filter Elektronski osigurač, a može služiti i kao filter istosmernog izvora (low pass filter). 2.82 2,634
Indikator punjenja baterija Indikator punjenja baterija sa LED. 2.84 6,062
Indikator stanja akumulatora Indikator stanja baterije u kolima sa LED. 2.86 6,606
Ispravljač 0-15V Ispravljač sa regulacijom 0-15V sa 2N3055. 2.92 7,986
Ispravljač 0-24V 1A ili 2A Idealan izvor napajanja. 2.86 23,170
Ispravljač sa regulacijom 1,27-25V Shema odličnog ispravljača sa regulacijom napona sa LM338K (1,27 do 25V, do 5A). 2.88 11,485
Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja Ispravljač sa regulacijom i zaštitom od kratkog spoja 5A, 20V max. 2.85 9,704
Ispravljač sa regulacijom v1 Ispravljač sa regulacijom 1,5-22V. 2.81 4,304
Ispravljač sa regulacijom v2 Laboratorijski izvor napajanja sa regulacijom 1,2-12V i fiksnih 5V i 12V. Struja do 1A. 2.90 5,132
Izvor napajanja 13,5kV Izvor napona 13,5kV. 2.91 3,545
Izvor pulsnog napona za laser Pulsira laser (onaj sa privjeska). 2.91 2,408
Izvor visokog napona za HeNe laser Pretvarač sa 12V na 2,5kV za HeNe laser. 2.81 2,291

Stranica: 123>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame