/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,124
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.81 3,039
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,788
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,665
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 1,003
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.89 3,494
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.82 5,744
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,806
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,118
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,982

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame