/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,033
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 3,001
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,761
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,578
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.88 991
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,441
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,678
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,676
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.96 7,058
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,916

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame