/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.82 5,072
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.80 3,014
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,768
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.85 7,612
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 994
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.86 3,465
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,704
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,740
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,079
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,942

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame