/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.86 5,154
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.85 3,051
Digitalna štoperica Štoperica. 2.89 3,802
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.88 7,696
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.90 1,011
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.92 3,509
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.84 5,772
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,844
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.96 7,142
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.89 7,016

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame