/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.88 5,181
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.87 3,071
Digitalna štoperica Štoperica. 2.91 3,816
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.90 7,728
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.94 1,020
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.93 3,530
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.87 5,797
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,874
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.97 7,168
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.90 7,049

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame