/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 5,006
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.80 2,995
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,743
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.87 7,552
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.88 986
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,432
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.82 5,665
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.91 4,640
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.97 7,027
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.88 6,897

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame