/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 4,956
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 2,975
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,707
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,499
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 979
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.86 3,411
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,617
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,584
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,969
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.88 6,844

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame