/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.82 5,058
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 3,008
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,767
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.85 7,601
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.87 994
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.86 3,455
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,696
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,698
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,071
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,939

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame