/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.86 5,160
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.85 3,056
Digitalna štoperica Štoperica. 2.90 3,805
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.89 7,706
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.92 1,011
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.91 3,515
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.85 5,781
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.91 4,857
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.96 7,152
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.89 7,029

Stranica:



prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame