/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,109
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.81 3,028
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,779
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,647
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 998
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,484
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,729
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,789
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 7,104
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,969

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame