/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.85 4,982
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 2,990
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,728
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.87 7,526
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.86 983
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,423
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.82 5,641
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,616
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.96 6,991
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.89 6,879

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame