/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 5,114
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.81 3,029
Digitalna štoperica Štoperica. 2.86 3,780
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.85 7,658
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 999
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.87 3,485
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,735
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.90 4,794
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.94 7,111
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.87 6,974

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame