/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.84 4,969
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.79 2,978
Digitalna štoperica Štoperica. 2.88 3,712
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,511
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 979
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.86 3,416
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.81 5,629
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.91 4,595
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,982
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.88 6,860

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame