/El.sheme/Tajmeri

Naziv Kratak opis Ocjena Download
10 minutni timer Deset minutni tajmer sa NE555. 2.83 4,940
Brzi prekidač sa zadrškom Brzi prekidač sa zadrškom. 2.78 2,971
Digitalna štoperica Štoperica. 2.87 3,698
Digitalni tajmer ON-OFF ili OFF-ON tajmer sa izabirom vremena. 2.86 7,487
Generisanje dugih pauza Koristi binarni brojač i oscilator niskih frekvencija, može napraviti pauzu od nekoliko sati. 2.85 977
Prekidač sa zadrškom Prekidač sa zadrškom. 2.85 3,405
Programabilni vremenski prekidač Prekidač sa timerom sa izborom vremena. 2.80 5,612
Timer za foto-postupak Odličan tajmer za osvjetljavanje pločica pri foto-postupku sa ATtiny2313 i 7-seg. LED displejima. 2.92 4,574
Tri tajmera Tri sheme tajmera. 2.95 6,964
Vremenski prekidač Vremenski prekidač. 2.88 6,831

Stranica:prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame