/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.97 1,012
Maketa raskrsnice sa 2 semafora Maketa raskrsnice sa 2 semafora upravljana LPT portom. 2.94 4,233
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,120
RDS dekoder Dekoder RDS signala. 2.92 1,739
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara. 2.92 29,298
Zvuk/svjetlo efekti za igračke Detektuje svjetlost i generiše audio efekte za igračke. 2.91 1,898
Pismo-glava v1 Elektroničko pismo-glava igračka. 2.91 1,069
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 862
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.90 5,413
RDS dekoder sa ATtiny2313 RDS dekoder sa ATtiny2313 i TDA7330B RDS dekoder-chipom. 2.89 1,209
Bridge pojačalo 16W 16W "Bridge" pojačalo. 2.89 2,718
Zaštita od nestanka faze Sklop za zaštitu uređaja od nestanka jedne od tri faza. 2.88 3,601
Brojač objekata Brojač objekata. 2.88 2,241
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak. 2.88 2,511
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,535

Stranica: 1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame