/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.97 1,018
Maketa raskrsnice sa 2 semafora Maketa raskrsnice sa 2 semafora upravljana LPT portom. 2.94 4,237
RDS dekoder Dekoder RDS signala. 2.92 1,740
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,484
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara. 2.92 29,312
Zvuk/svjetlo efekti za igračke Detektuje svjetlost i generiše audio efekte za igračke. 2.91 1,899
Pismo-glava v1 Elektroničko pismo-glava igračka. 2.91 1,070
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 864
RDS dekoder sa ATtiny2313 RDS dekoder sa ATtiny2313 i TDA7330B RDS dekoder-chipom. 2.89 1,215
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.89 5,417
Bridge pojačalo 16W 16W "Bridge" pojačalo. 2.89 2,721
Brojač objekata Brojač objekata. 2.89 2,243
Zaštita od nestanka faze Sklop za zaštitu uređaja od nestanka jedne od tri faza. 2.89 3,602
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,537
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak. 2.88 2,512

Stranica: 1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame