/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.96 1,056
Maketa raskrsnice sa 2 semafora Maketa raskrsnice sa 2 semafora upravljana LPT portom. 2.93 4,245
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,510
Pismo-glava v1 Elektroničko pismo-glava igračka. 2.92 1,072
RDS dekoder Dekoder RDS signala. 2.92 1,752
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara. 2.92 29,345
Zvuk/svjetlo efekti za igračke Detektuje svjetlost i generiše audio efekte za igračke. 2.91 1,905
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 872
Zaštita od nestanka faze Sklop za zaštitu uređaja od nestanka jedne od tri faza. 2.90 3,622
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.89 5,424
Brojač objekata Brojač objekata. 2.89 2,246
RDS dekoder sa ATtiny2313 RDS dekoder sa ATtiny2313 i TDA7330B RDS dekoder-chipom. 2.89 1,237
Bridge pojačalo 16W 16W "Bridge" pojačalo. 2.89 2,724
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak. 2.89 2,518
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,544

Stranica: 1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame