/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.98 983
Maketa raskrsnice sa 2 semafora Maketa raskrsnice sa 2 semafora upravljana LPT portom. 2.94 4,230
RDS dekoder Dekoder RDS signala. 2.92 1,730
Pismo-glava v1 Elektroničko pismo-glava igračka. 2.92 1,067
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,101
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara. 2.92 29,270
Zvuk/svjetlo efekti za igračke Detektuje svjetlost i generiše audio efekte za igračke. 2.91 1,891
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.91 5,407
Zaštita od nestanka faze Sklop za zaštitu uređaja od nestanka jedne od tri faza. 2.90 3,590
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 860
Brojač objekata Brojač objekata. 2.90 2,239
RDS dekoder sa ATtiny2313 RDS dekoder sa ATtiny2313 i TDA7330B RDS dekoder-chipom. 2.89 1,186
Bridge pojačalo 16W 16W "Bridge" pojačalo. 2.89 2,715
Virtualna prisutnost Uključuje/isključuje svjetla nasumično. 2.89 1,190
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.89 1,535

Stranica: 1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame