/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.98 999
Maketa raskrsnice sa 2 semafora Maketa raskrsnice sa 2 semafora upravljana LPT portom. 2.94 4,232
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,111
Antiradar RF Uređaj za otkrivanje auto-radara. 2.92 29,285
RDS dekoder Dekoder RDS signala. 2.92 1,736
Pismo-glava v1 Elektroničko pismo-glava igračka. 2.92 1,069
Zvuk/svjetlo efekti za igračke Detektuje svjetlost i generiše audio efekte za igračke. 2.92 1,894
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.90 5,411
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 862
RDS dekoder sa ATtiny2313 RDS dekoder sa ATtiny2313 i TDA7330B RDS dekoder-chipom. 2.89 1,199
Bridge pojačalo 16W 16W "Bridge" pojačalo. 2.89 2,716
Brojač objekata Brojač objekata. 2.89 2,240
Zaštita od nestanka faze Sklop za zaštitu uređaja od nestanka jedne od tri faza. 2.89 3,596
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,535
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak. 2.88 2,511

Stranica: 1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame