/El.sheme/Optika

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Snažni light show (3 x 600W) Snažni light show sa 3 sijalice od po 600W. 2.94 10,970
LED blinker za igračke Blinka LED kada se uređaj zamrači. 2.91 2,176
Jednostavni light show Vrlo jednostavan light show sa sijalicama. 2.88 7,545
Rolling displej sa PC 7-segmentni rolling display sa 5 cifara kontrolisan uz pomoć PC LPT porta. 2.87 2,889
Primopredajnik preko optičkih vlakana Prijemnik i predajnik preko optičkih kablova. 2.86 2,250
Svjetlo za biciklo sa sijalicom Blinkajuće svjetlo za biciklo sa sijalicama. 2.85 2,090
Svjetlo za biciklo sa LED 40 blinkajućih LED kao svjetlo za biciklo. 2.84 4,705
Stroboskop za 220V Stroboskop za 220V sa xenon sijalicom. 2.84 4,941
Minijaturni stroboskop Stroboskop na baterije 3V. 2.84 4,705
LED migavac Još jedan LED blinker. 2.84 5,156
Light show upravljan zvukom Light show sa 3 sijalice upravljane zvukom. 2.84 10,459
LED VU-metar LED VU-metar sa operacionim pojačalima. 2.83 5,287
Blinker za neonske cijevi Blinka neonske cijevi. 2.83 3,986
Neonka na 12V Pretvarač za fluo-cijevi na 12V. 2.82 8,234
Stroboskop za 12V Stroboskop za 12V sa NE555. 2.82 5,223

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame