/El.sheme/Optika

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Snažni light show (3 x 600W) Snažni light show sa 3 sijalice od po 600W. 2.95 10,971
LED blinker za igračke Blinka LED kada se uređaj zamrači. 2.92 2,177
Jednostavni light show Vrlo jednostavan light show sa sijalicama. 2.88 7,552
Rolling displej sa PC 7-segmentni rolling display sa 5 cifara kontrolisan uz pomoć PC LPT porta. 2.87 2,890
Primopredajnik preko optičkih vlakana Prijemnik i predajnik preko optičkih kablova. 2.86 2,251
Svjetlo za biciklo sa sijalicom Blinkajuće svjetlo za biciklo sa sijalicama. 2.85 2,092
Svjetlo za biciklo sa LED 40 blinkajućih LED kao svjetlo za biciklo. 2.84 4,709
Stroboskop za 220V Stroboskop za 220V sa xenon sijalicom. 2.84 4,942
Minijaturni stroboskop Stroboskop na baterije 3V. 2.84 4,706
LED migavac Još jedan LED blinker. 2.84 5,158
Light show upravljan zvukom Light show sa 3 sijalice upravljane zvukom. 2.84 10,461
Blinker za neonske cijevi Blinka neonske cijevi. 2.83 3,987
LED VU-metar LED VU-metar sa operacionim pojačalima. 2.83 5,289
Stroboskop za 12V Stroboskop za 12V sa NE555. 2.83 5,224
Neonka na 12V Pretvarač za fluo-cijevi na 12V. 2.82 8,238

Stranica: 12>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame