DEC7

Hardverski loger: OpenLog sa SD karticom

Kako napraviti GPS loger? Pa, najjednostavniji način bi bio da se uzme GPS prijemnik, mikrokontroler koji će parsirati NMEA podatke i SD ili MMD kartica na koju će se to sve snimati. U tom slučaju bi trebali napraviti neki naš "file system" na memoriskoj kartici i PC aplikaciju koja će te podatke sklapati u neki tekstualni fajl. Drugi način bi bio da se napišu FAT16/32 rutine u mikrokontroleru da bi se podaci snimali u standardnom TXT formatu. Još jednostavniji način je da se kupi DOSonChip IC koji u sebi ima implementirane funkcije za rad sa FAT sistemom.

Ovaj projekt je veoma veoma sličan pomenutom DOSonChip-u. Jedina velika razlika je u tome što je ovaj projekt open source tipa, što znači da je izvorni kod dostupan za download a implementiran je na ATmega328P. Razgovor sa memoriskom karticom se odvija preko seriske komunikacije i implementiranog seta "AT" komandi. Veoma veoma dobra i korisna stvar!

Stranica projekta sa izvornim kodom: http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html

Gotov uređaj u prodaji: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9530

openlogRonald
© Roland Riegel

openlogSpark
© SparkFun

[ Izvor: Roland Riegel ]


Open source hardware SD logger: OpenLog Bookmark and Share Komentari (1)

komentar [1]

http://hackedgadgets.com/2009/12/12/open-source-hardware-sd-datalogger/
IP: n/a


Stranica komentara:


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame