/El.sheme/Mikrokontroleri/Elektronička kocka

Električna kocka bazirana na Atmelu AT89C2051, 7-seg displej, Bascom.

Idejni projekt
U raznim knjigama nalazimo različite sheme elektroničkih kocki koje najčešće služe za igru (čovječe ne ljuti se, monopoly). Sve su te sheme bazirane na LED diodama koje se postavljaju u standardne izglede brojeva na pravim igračim kockama. Također je u svakoj izvedbi prisutan sklop koji po slučajnom izboru pali te diode pa tako dobivamo slučajne kombinacije brojeva. Pri svakoj takvoj el. kocki igrač mora prebrojati broj svjetlećih dioda. Da bi se izbjeglo prebrojavanje svjetlećih dioda projektirao sam sklop sa LED display-om. Led display svaku kombinaciju prikazuje u obliku broja. Tako igrač ne mora prebrojavati diode većsamo očita sa display-a (slučajnu) brojku.

Opis rada sklopa
Ovu elektroničku kocku projektirao sam pomoću mikrokontrolera i LED display-a. Mikrokontroler nam služi kao zamjena za sklopove koji postavljaju slučajne kombinacije, stanja i kao zamjena za potrebne LED display drivere. Dakle pomoću ovog mikrokontrolera sklop je maksimalno pojednostavljen. Uzeo sam mikrokontroler iz atmel skupine (AT89C2051) zbog jednostavnosti programiranja i nabavke. U navedeni mikrokontroleru upisuje se program koji sam napisao tako da pritiskom na tipkalo mikrokontroler velikom brzinom mijenja slučajna stanja na izlazu odnosno mijenja ''znamenke'' na LED display-u. Otpuštanjem tipkala na display-u ostaje jedna (slučajna) znamenka. Koristio sam i programski aktivirao interrupt pinove pa je tako dobivena veća brzina sklopa i sigurnost, osiguranje pri pritisku tipkala. Za napajanje mikrokontrolera potrebna je voltaža od 5V. Kako bi to što bolje postigao iskoristio sam voltni regulator LM7805 koji smanjuje napon na 5V i također sa vrlo visokim stupnjem stabilizacije. Koristeći taj voltni regulator omogućio sam ujedno sklopu ulazno napajanje od 5V pa do 18V. Zbog oblika kućišta ovaj sklop je trenutno napajan standardnom baterijom od 9V. LED display je zapravo skup sedam dioda pravilno razmještenih u kućište pa ga zato i nazivamo SEDAM SEGMENTNI LED DISPLAY. Svaka dioda u kućištu napaja se sa 5V te ima vanjski predotpor od 8,2KΩ kako ne bismo oštetili ili uništili mikrokontroler odnosno njegove ulazno izlaze pinove koje koristimo za upravljanje LED display-om. Kao što je već i rečeno u idejnom projektu, LED display nam služi za lakše očitavanje brojeva. Na ovu istu shemu, sklop mogle bi se montirati i LED diode te se postaviti u standardni oblik za ''3D'' kocku.

Zaključak
Ova je elektronička kocka jednostavan uređaj, sklop i igračka koja nam može poslužiti najčešće za igranje svih igara sa bacanjem kocke. U ovom slučaju kocku ne trebamo bacati, već je dovoljno pritisnuti i pustiti tipkalo i evo slučajnog broja u obliku brojke koja nam direktno govori npr. za koliko se mjesta moramo pomaknuti.
Prednost ovog sklopa je jeftina cijena i efikasnost, dok mu je nedostatak potreba programatora PG302 kojim se programira mikrokontroler. Ne programirani mikrokontroler ne služi ničemu.

Autor (poslao): Loxo

Broj download-a: 2,668

Ocjena: (2.95, glasova 2075)

Glasaj:

Datum: 17-06-2004

English version of this page: Electronic dice

Tagovi: . +dodaj svoj tag

103_elektronikakocka.zip

Bookmark and Share Komentari (0)


Stranica komentara:


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame