/tag-ba/zvuk

Naziv Kratak opis
Akustična sklopka Uključuje/isključuje potrošač na pljesak ruke.
Kuc-kuc alarm Alarm, prije reći senzor, koji se aktivira na zvuk kucanja na vrata.
Prekidač na pljesak v1 Prekidač na pljesak (flip-flop).
Prekidač na pljesak v2 Prekidač na pljesak sa flip-flop-om.
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame