/tag-ba/voice

Naziv Kratak opis
Modulator glasa Sklop koji izobliči ulazni NF signal u robotski-tip zvuk.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame