/tag-ba/sound

Naziv Kratak opis
Akustična sklopka Uključuje/isključuje potrošač na pljesak ruke.
Frequency Counter Koristi zvučnu karticu za ulaz signala.
Kuc-kuc alarm Alarm, prije reći senzor, koji se aktivira na zvuk kucanja na vrata.
Modulator glasa Sklop koji izobliči ulazni NF signal u robotski-tip zvuk.
Prekidač na pljesak v1 Prekidač na pljesak (flip-flop).
Prekidač na pljesak v2 Prekidač na pljesak sa flip-flop-om.
Zrikavac/cvrčak Automatski zrikavac/cvrčak.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame