/tag-ba/robot

Naziv Kratak opis
Mobilna robotska platforma v1 Robotska platforma za mobilnog robota sa GPS prijemnikom, digitalnim kompasom, Atmega48P/88P/168P/328P i 2 x MC33886 H-bridge kontrolera.
Modulator glasa Sklop koji izobliči ulazni NF signal u robotski-tip zvuk.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame