/tag-ba/remote

Naziv Kratak opis
Automatsko svjetlo za hodnik Pretjerano komplikovano automatsko svjetlo za hodnik.
DTMF RF daljinski DTMF daljinski preko radio talasa.
IR light dimmer sa PIC kontrolerom IR dimmer za svjetlo kompatibilan sa postojećim kućnim IR daljinskim upravljačima.
Ometač IR zraka v2 Sklop za ometanje bilo kakve IR komunikacije (bloker TV daljinskog).
Oprema za fotografisanje u 360 stepeni Oprema za fotografisanje proizvoda/artikala u 360 stepeni.
RGB LED driver sa PICBasic-om i IR daljinskim Ako imate viška RGB LED trake možete relativno brzo napraviti odgovarajući kontroler za fino ambijentalno LED osvjetljenje. Ovdje je predstavljen bežični kontroler za RGB LED-ice koji je u mogućnosti da nauči kodove vašeg postojećeg daljinskog od TV-a. Korišten je stari dobri PIC16F84 a program je pisan u PICBasicu. Trenutno implementirani protokoli su za daljinske od: Nokia, Sony i Philips. Uz malo truda, možete dodati podršku i za neke druge nestandardne protokole.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame