/tag-ba/meter

Naziv Kratak opis
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a.
LC metar sa PIC16F628A Mjerač induktiviteta i kapaciteta sa Microchip PIC16F628A - originalni dizajn od Phil Rice VK3BHR.
LED VU-metar LED VU-metar sa operacionim pojačalima.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame