/tag-ba/eaves

Naziv Kratak opis
Pickup audio signala sa telefonske linije Hvata audio kada se približi telefonu koji se koristi.
Prijemnik za bežične telefone v1 Vrlo dobra shema FM prijemnika bežičnih telefona 30-50 MHz.
Prijemnik za bežične telefone v2 Prijemnik za bežične telefone sa chipom iz bežičnog telefona (malo pristupačniji od SA615).
Prisluškivač sa laserom Kupi vibracije prozora i moduliše i pušta na slušalicu. Interesantno.
Snimač telefonskog razgovora v1 Sklop uključuje relej i uzima audio sa linije kada osjeti da je linija u upotrebi.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame