/tag-ba/counter

Naziv Kratak opis
Brojač događaja Broji događaje sa 7 seg. displejom.
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a.
Frequency Counter Koristi zvučnu karticu za ulaz signala.
Geigerov brojač v1 Detektor Beta i Gama zračenja sa neonkom.
Geigerov brojač v2 Geigerov brojač sa GM cijevi.
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame