/tag-ba/clock

Naziv Kratak opis
32.768 KHz oscilator Generator takta na 32.768 KHz sa kristalom iz sata.
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom.
Matični sat za stare satove Matični sat za stare velike satove sa impulsnim motorom.
Nixie sat sa jednom IN-8 cijevi Poprilično tačan sat sa jednom IN-8 nixie cijevi i PIC16F84(A) mikrokontrolerom.
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver.
Warm tube clock v1 - Nixie sat Modularni Nixie sat sa 4 cijevi i RGB LED-icama.
Warm tube clock v2 - Nixie sat Nova verzija modularnog Nixie sata sa 4 cijevi i RGB LED-icama. Sada sa DS3231 (DS3232) RTC IC kolom.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame