JUN4

Robot koji prati objekt ispred sebe

Ovo je zadnja kreacija sa Lets Make Robots sajta i veoma je korisna. Radi se o robotu koji traži, detektuje i prati pokretni objekt ispred sebe. Možemo reći da je ovo robot koji vas prati po sobi.

Realizovan je na PICAXE mikrokontroleru i koristi servo motor da okreće "glavu" odnosno "oči" prema objektu. "Oko" ima dosta predajnih IR LED-ica i 4 para IR foto-tranzistora. Foto-tranzistori su spojeni na A/D konvertere mikrokontrolera da bi se mogla mjeriti refleksija IR zrake od objekta i tako računati udaljenost i pozicija istog.

Pogledajte i video ovog robota u akciji!


© Let's Make Robots

[ Izvor: OddBot, Lets Make Robots ]


IR tracking robot Bookmark and Share Komentari (1)

komentar [1]

I want to make this robot model. admin can help me?
IP: n/a


Stranica komentara:


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame