NOV3

Analizator spektra za 2,4 GHz

Analizator spektra se može predstaviti kao frekventno-selektivni voltmetar koji mjeri i prikazuje jačinu signala određene frekvencije. Analizator spektra nije mjerač snage predajnika iako se može koristiti u te svrhe. U RF tehnici se obično koristi za analizu zauzetosti banda i otkrivanje izvora interferencije.

Analizatori spektra nisu jeftini uređaji a ovdje ćemo predstaviti jedan RF u kućnoj izradi za 2,4 GHz. Baziran je na Cypress CYWUSB6935 RF radio-modulu za 2,4 GHz koji ima ključnu komponentu: interni RSSI mjerač koji mjeri jačinu primljenog signala na selektovanoj frekvenciji. Ovaj chip je direktno spojen na LPT port a softver za plotanje je pisan u Qt-u i dostupan je za Linux i Windows-e. Ovo je korisna alatka za provjeru zauzetosti određenog WiFi kanala!

spana1
© Jason Hecker

[ Izvor: Jason Hecker ]


Spectrum analyzer for 2.4 GHz band Bookmark and Share Komentari (2)

komentar [2]

I think it is time we start making our own spectrum analyzers for hobbyist use!
IP: n/a

komentar [1]

Having spectrum analyzers is not that easy. In order to have one, better go to any spectrum analyzers rental stores to avail one.
IP: 124.106.53.43


Stranica komentara:


dodaj komentar

ime

e-mail (neće biti objavljen)

web

Koliko je = takođe dodaj slovo "a" na kraj rezultata! Npr.: 7a

Ulogiraj se!

To možeš uraditi na forumu: Login stranica. Kada se ulogiraš, vrati se na ovu stranicu i uradi refresh.

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame