/tag-ba/qlocktwo

Naziv Kratak opis
Sat sa riječima Sat koji riječima prikazuje tačno vrijeme. Korišteni su ATmega168P/328P, DS3231/DS3232 RTC, AT42QT1011 kapacitivni touch senzor i MAX7219 dot-matrix driver.

Stranica:

prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame