/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektronska kocka v1 Kocka. 2.87 2,293
Elektronska kocka v2 Jednostavnija elektronska kocka. 2.83 2,090
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.91 5,430
Elektronski termostat Elektronski termostat sa diodom kao mjernim elementom. 2.86 5,616
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.96 1,063
Emulator za HALO kartice Emulator za HALO kartice - HR. 2.88 2,767
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a. 2.89 3,763
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,582
Geigerov brojač v1 Detektor Beta i Gama zračenja sa neonkom. 2.80 1,937
Geigerov brojač v2 Geigerov brojač sa GM cijevi. 2.84 1,107
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.90 1,552
Generator signala Generiše signal na osnovu RC vrijednosti. 2.88 1,872
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.92 890
Generisanje pravouglog signala sa NE555 Generisanje pravougaonog signala sa NE555 (blicanje LE diode) - 4 sheme. 2.83 1,402
Indikator nivoa tečnosti sa alarmom Indikator nivoa tečnosti u rezervoaru sa alarmom. 2.80 3,577

Stranica: <1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame