/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektronska kocka v1 Kocka. 2.86 2,280
Elektronska kocka v2 Jednostavnija elektronska kocka. 2.81 2,083
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.89 5,422
Elektronski termostat Elektronski termostat sa diodom kao mjernim elementom. 2.84 5,595
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.96 1,056
Emulator za HALO kartice Emulator za HALO kartice - HR. 2.87 2,766
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a. 2.87 3,741
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,509
Geigerov brojač v1 Detektor Beta i Gama zračenja sa neonkom. 2.79 1,928
Geigerov brojač v2 Geigerov brojač sa GM cijevi. 2.81 1,103
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,544
Generator signala Generiše signal na osnovu RC vrijednosti. 2.87 1,861
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 871
Generisanje pravouglog signala sa NE555 Generisanje pravougaonog signala sa NE555 (blicanje LE diode) - 4 sheme. 2.82 1,389
Indikator nivoa tečnosti sa alarmom Indikator nivoa tečnosti u rezervoaru sa alarmom. 2.78 3,563

Stranica: <1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame