/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektronska kocka v1 Kocka. 2.86 2,274
Elektronska kocka v2 Jednostavnija elektronska kocka. 2.81 2,073
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.90 5,411
Elektronski termostat Elektronski termostat sa diodom kao mjernim elementom. 2.84 5,583
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.98 999
Emulator za HALO kartice Emulator za HALO kartice - HR. 2.86 2,763
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a. 2.87 3,721
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,111
Geigerov brojač v1 Detektor Beta i Gama zračenja sa neonkom. 2.80 1,920
Geigerov brojač v2 Geigerov brojač sa GM cijevi. 2.80 1,097
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.88 1,535
Generator signala Generiše signal na osnovu RC vrijednosti. 2.86 1,840
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 862
Generisanje pravouglog signala sa NE555 Generisanje pravougaonog signala sa NE555 (blicanje LE diode) - 4 sheme. 2.81 1,379
Indikator nivoa tečnosti sa alarmom Indikator nivoa tečnosti u rezervoaru sa alarmom. 2.77 3,544

Stranica: <1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame