/El.sheme/Sve ostalo

Naziv Kratak opis Ocjena Download
Elektronska kocka v1 Kocka. 2.86 2,272
Elektronska kocka v2 Jednostavnija elektronska kocka. 2.81 2,071
Elektronska udica za ribe Elektronska udica za ribe. 2.91 5,407
Elektronski termostat Elektronski termostat sa diodom kao mjernim elementom. 2.85 5,581
Elektroskop Detektuje statički naboj. 2.98 983
Emulator za HALO kartice Emulator za HALO kartice - HR. 2.87 2,760
Frekvenciometar Mjerač frekvencije uz pomoć PC-a. 2.87 3,719
GSM snifer Odredite lokaciju nekog GSM telefona. 2.92 36,101
Geigerov brojač v1 Detektor Beta i Gama zračenja sa neonkom. 2.80 1,919
Geigerov brojač v2 Geigerov brojač sa GM cijevi. 2.81 1,097
Geigerov brojač v3 Vrlo dobar geigerov brojač. Koristi GM cijev. 2.89 1,535
Generator signala Generiše signal na osnovu RC vrijednosti. 2.86 1,834
Generisanje clock signala od 1 sekunde Generisanje clock signala trajanja 1 sekunde sa kristalom. 2.90 860
Generisanje pravouglog signala sa NE555 Generisanje pravougaonog signala sa NE555 (blicanje LE diode) - 4 sheme. 2.81 1,378
Indikator nivoa tečnosti sa alarmom Indikator nivoa tečnosti u rezervoaru sa alarmom. 2.78 3,542

Stranica: <1234567>prijatelji sajta

sponzorirani linkovi

reklame